Smogová situácia PM10 - Upozornenie - Veľká Ida » Zobraziť

Prístupové práva

PRÍSTUPOVÉ PRÁVA UŽÍVATEĽOV K INFORMÁCIÁM

Publikácie:

Ročná správa „Kvalita podzemných vôd na Slovensku" sa poskytuje za poplatok 41,50 €, dvojročná správa „Kvalita podzemných vôd na území Žitného ostrova" sa poskytuje za poplatok 59,00 € a ročná správa „Kvalitatívna vodohospodárska bilancia podzemných vôd SR" za poplatok 42,20 €.

Ceny sú uvedené bez DPH (20%).

Poskytovanie údajov o kvalite podzemných vôd:

  • ostatné informácie poskytuje SHMÚ odplatne v zmysle Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách a s ohľadom na cenovú politiku europskych krajín, členov Svetovej meteorologickej organizácie a na európske ceny krajín združených v spoločnosti ECOMET
  • v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. poskytuje SHMÚ časť informácií bezplatne (informácie sú prístupné na internetovej stránke www.shmu.sk) a nesmú byť použité na komerčné účely
  • bezplatné môže byť poskytovanie primeraného množstva údajov a informácií na študijnú a výskumnú činnosť škôl

Zodpovedné osoby:

Koordinátor:

Mgr. Andrea Ľuptáková
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
andrea.luptakova@shmu.sk, tel. 02/594 15 214

Riešitelia:

Ing. Jaroslava Urbancová
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
jaroslava.urbancova@shmu.sk, tel. 02/594 15 418

Mgr. Danka Krumpolcová
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
danka.krumpolcova@shmu.sk, tel. 02/594 15 343