SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Ciele monitorovacieho subsystému

CIELE MONITOROVACIEHO SUBSYSTÉMU

Prírodné podzemné vody reprezentujú najdôležitejší zdroj zásob pitných vôd na území Slovenska. Predstavujú jednu zo základných zložiek ekosystémov. Významné využitie nachádzajú v priemysle a poľnohospodárstve. V rámci sledovania režimu podzemných vôd je preto potrebné poznať aj ich kvalitu.

Cieľom monitoringu kvality podzemných vôd, ktorý zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav, je okrem ich kvantitatívnych charakteristík:

  • hodnotenie súčasného stavu kvality podzemných vôd na Slovensku
  • popísanie trendov vývoja ich kvality
  • poskytnutie podkladov MŽP SR a vodohospodárskym orgánom a iným subjektom pre rozhodovací proces
  • využívanie výsledkov pri výskumnej a expertíznej činnosti

Potreba sledovať kvalitu podzemných vôd vyplýva zo súčasnej platnej legislatívy SR a EÚ. Koncepcia Monitorovania kvality podzemných vôd je súčasťou Komplexného monitorovacieho systému životného prostredia SR v zmysle Uznesenia vlády č. 449/1992.