SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Rain Display warnings


Hydrological situation on Slovak rivers 28.9.2021 at 6:00am
Station - River H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
109 8 33 16.9 16.0 - 330 Dážď 0
66 4 36 16.7 16.1 25 330 Dážď 0
170 12 1265 16.1 - 34 300 - 0
254 -32 - 16.1 16.6 25 - Zamračené 0
604 -76 - 16.1 16 - - - 0
110 0 - 16.2 15 17 - - 0
181 35 1447 16.5 16.2 - 250 Zamračené 0
195 39 1546 16.5 16 - 270 Zamračené 0
118 37 1643 16.9 16 2 250 - 0
11 0 1.49 9.7 10 // 320 Zamračené 0
65 -1 4.34 11.4 14 // 270 Polojasno, oblačno 0
40 0 2.55 6.9 10 // 160 - 0
112 -1 5.28 10.1 14 // 160 Polojasno, oblačno 0
106 0 12 12 14 // 220 Zamračené 0
46 2 2.2 10.9 14.1 3 280 Zamračené 0
65 -1 24 15.1 14 0 200 - 0
134 5 18 14.1 12 // 110 Hmla 0
133 15 25 14.1 14.2 // 160 - 0
96 5 4.9 12.9 15 2 280 Mrholenie 0
92 1 69 13.9 15 1 170 Hmla 0
15 0 0.85 12.2 15 1 330 Hmla 0
15 -1 1.9 13.8 15 // 290 - 0
12 0 1.06 10.8 14.8 // 310 - 0
143 -1 3.9 14.3 15 0 300 Zamračené 0
116 0 2.28 13.5 15 4 260 Zamračené 0
113 1 0.38 14.6 15 7 350 Zamračené 0
52 0 18 14.8 16.1 2 364 Zamračené 0
132 -3 8.67 15.9 16 8 364 Zamračené 0
180 -11 - 16.6 15.9 19 - - 0
75 5 2.22 15.7 15 2 320 Dážď 0
48 6 1.82 14.5 15 - 250 - 0
46 2 5.26 15.1 16 5 330 Zamračené 0
87 2 0.63 15.1 16 12 250 Mrholenie 0
179 2 6.34 16 15 - 340 Zamračené 0
34 0 1.19 11.4 13.6 // 355 Hmla 0
14 1 3.25 11.7 14.2 // 270 Zamračené 0
48 0 0.7 12.5 13 1 355 Zamračené 0
92 2 12 11.5 14.2 2 270 Zamračené 0
31 -1 0.49 14.1 14.8 0 364 Polojasno, oblačno 0
109 0 16 14.1 14.1 0 290 Hmla 0
27 3 16 14.5 14 2 310 Zamračené 0
96 6 14 15.4 16 2 340 Zamračené 0
22 1 0.96 12 13.4 // 260 Zamračené 0
118 0 1.79 14.6 14.3 // 310 Hmla 0
82 0 2.45 15.5 14 2 340 Zamračené 0
236 -4 - 13.6 11.6 // - - 0
22 -1 0.2 13.2 10.3 - 355 - 0
57 -1 1.09 10.8 10.8 0 240 Jasno 0
91 -1 3.2 13.2 10.1 // 280 Hmla 0
137 -1 5.38 15.2 12.4 // 230 - 0
35 -5 11 15.6 9.9 // 230 Polojasno, oblačno 0
80 -6 - 14.8 12.1 // - Jasno 0
76 0 0.3 12.4 9.9 // 290 Jasno 0
88 0 0.22 14.9 8.7 // 355 Jasno 0
51 1 1.17 14 8.9 // 280 Zamračené 0
140 0 1.95 13.5 10 // 170 Zamračené 0
24 0 3.71 13.8 9.6 // 220 Jasno 0
25 -1 15 13.4 12 // 130 - 0
273 -8 34.1 14.6 12.9 // 330 Polojasno, oblačno 0
24 2 1.75 13.5 11.6 // 220 Polojasno, oblačno 0
40 0 0.58 13.3 12.5 // 220 Polojasno, oblačno 0
49 4 3.38 14.4 13 // 240 Polojasno, oblačno 0
47 4 6.32 14.1 15.2 1 220 Zamračené 0
77 0 1.21 13.6 13.9 // 210 Zamračené 0
52 -1 1.25 14 14.8 3 300 Dážď 0
44 3 2.8 15.4 15 5 240 Zamračené 0
97 0 0.25 13.4 13 // 310 Polojasno, oblačno 0
68 0 0.77 13.4 13.6 - 300 Polojasno, oblačno 0
132 0 1.71 11.1 10.4 - 200 - 0
156 -1 2.75 12.6 9.7 // 220 - 0
163 0 0.99 11.9 9.2 // 355 - 0
159 0 1.78 12.6 10.7 // 320 - 0
126 -3 7.19 14.7 10 // 260 Jasno 0
90 0 1.75 13.9 9.8 - 200 - 0
85 0 3.04 14.4 9.6 // 140 Jasno 0
27 -1 2.13 14.1 10.4 - 310 - 0
75 -3 11 15.5 10.9 - 270 - 0
10 0 3.74 11.7 7.9 // 110 Hmla 0
76 0 9.82 13 10.5 // 190 Jasno 0
The data have an operational character | Number of stations: 79

1. stupeň povodňovej aktivity - 1. flood activity degree
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. flood activity degree
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. flood activity degree
Index of ice:
0 - No ice
1 - Brash ice
2 - Brash ice and shore ice
3 - Shore ice
4 - Continuous ice cover on river (complete)
5 - Ice jam (in water gauge profile)
6 - Ice run
7 - Flowing water after ice
8 - Ice drift and shore ice
Header description:
H - Water stage
∆H - Difference from yesterday
Q - Discharge
Tvo - Water temperature
Tvz - Air temperature
Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
P - Weather
L - Ice
// - Zrážky sa nevyskytli
- - Data not available

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy
StŠtPi

Hydrological warnings:

Hydrological warnings

Flood activity degrees:

Flood activity

Varovný systém kvality ovzdušia:

Varovný systém kvality ovzdušia
Legend
Konferencia mladých odborníkov 2021 Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody
27 SEP 2021

Polárny vortex

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Polárny vortex je cirkulačná štruktúra, ktorá je bežnou súčasťou všeobecnej cirkulácie atmosféry. V článku vysvetlíme, čo vortex je, ako ho identifikujeme na priemerných poliach meteorologických prvkov a veľmi zjednodušene popíšeme jeho cyklický vývoj v rámci roku.
24 SEP 2021

Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ
Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, ...
22 SEP 2021

August 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
August 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac v porovnaní s uvedeným normálom prevažne silne nadnormálny (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), na juhu západného a východného ...
19 SEP 2021

Zvláštnosti v prúdení na Slovensku

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Hory predstavujú prekážku v prúdení, čím výrazne ovplyvňujú počasie v ich okolí. V tomto článku v jednej konkrétnej situácii predstavíme vybrané vplyvy pohorí na prúdenie v tzv. mezoškále procesov v atmosfére a vysvetlíme základné príčiny tohto efektu.
16 SEP 2021

Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OKS
V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 2021
23 AUG 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather