Report for Hungary


Spravodajstvo pre Maďarsko

Kód Name of station Stream rkm "0" vodočtu Hmin Hmax I. SPA II. SPA III. SPA Date of measurement H Q
7580 Plášťovce Krupinica 11.8 139.47 139.47 139.47 270 320 380 16.4.2021 06:00 133 1.3
7600 Plášťovce Litava 0.9 142.02 91 387 140 190 230 16.4.2021 06:00 32 0.7
7614 Horné Semerovce Štiavnica 6.7 124.98 15 441 260 330 400 16.4.2021 06:00 48 1.5
8840 Prešov Sekčov 0.8 234.11 21 398 200 250 300 16.4.2021 06:00 120 5
8980 Moldava nad Bodvou Bodva 18.0 203.58 80 263 210 270 320 16.4.2021 06:00 122 1.4
9013 Janík Ida 1.7 179.61 22 383 270 300 320 16.4.2021 06:00 70 2.4