SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Objednávka prednášok/exkurzií na SHMÚ ​(Jeséniova 17, Bratislava)

 1. Exkurzie poskytujeme len v pondelok a v stredu v období od 1. septembra do 30. júna, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin.
 2. Exkurzie sa začínajú o 9.00 hod. a končia sa najneskôr o 11.00 hod.
 3. Exkurziu poskytujeme pre skupiny 10 až 50 osôb.
 4. Prenášku pre materské a špeciálne školy pripravujeme pre deti od 5 rokov.
 5. Počas daného dňa poskytneme exkurziu/prednášky len 1 skupine.
 6. Ponuka prednášok je rozdelená do 5 blokov podľa veku návštevníkov (Základné školy - I. stupeň, Základné školy - II. stupeň, Stredné školy, Vysoké školy).
  Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky prednášok iba z prislúchajúcej vekovej kategórie návštevníkov a jednotlivé bloky nie je možné navzájom kombinovať. Vybrať si môžu maximálne 3 prednášky z daného bloku (resp. 2 prednášky a 1 návštevu meteorologickej záhradky) a zároveň sú povinní označiť dátum rezervácie.
 7. Prednáška, resp. návšteva meteorologickej záhradky spojená s prednáškou „Meteorologické prístroje na meteorologickej stanici“ trvá maximálne 30 minút a uskutoční sa len v prípade vhodného počasia.
 8. Akceptovať budeme len tie exkurzie/prednášky, ktoré si záujemcovia zarezervujú aspoň 10 pracovných dní  pred požadovaným termínom.
 9. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť našich zamestnancov nemôžeme garantovať, že zvolené prednášky (návštevu meteorologickej záhradky) budeme môcť vždy poskytnúť. Preto pri rezervovaní exkurzie zadajte nielen požadovaný dátum exkurzie a zvolené prednášky, ale vyplňte aj kontaktné údaje, ktoré nám poskytnú možnosť  prispôsobiť program exkurzie/prednášky a korigovať ho s možnosťami prednášajúcich.
 10. Po spracovaní rezervácie Vás budeme kontaktovať ohľadne potvrdenia, zamietnutia alebo zmeny programu exkurzie.

 

1. Záujem o prednášky
Dátum: *
Záujem o prednášky:*
(Maximálny počet prednášok je 3)

2. Kontaktné informácie
Meno priezvisko žiadateľa: *
Telefonický kontakt: *
Emailový kontakt: *
Názov a adresa školy
alebo organizácie: *
Počet návštevníkov a ich vek: *
(vrátane sprievodu)
Otázky alebo dodatočné
informácie pre SHMÚ:
 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑