Aktuality SHMU

05 AUG 2021

Tornádo v okrese Vranov nad Topľou

METEOROLÓGIA | 5.8.2021 | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

Na Slovensku sme zaznamenali už druhé tornádo v tomto roku.

V okrese Vranov nad Topľou bolo 5. augusta 2021 okolo 17:00 LSEČ pozorované a zaznamenané tornádo, ktoré spôsobilo škody na budovách a porastoch v obci Petkovce a blízkom okolí. Ide už o druhé tornádo na území Slovenska v tomto roku. To predošlé sa vyskytlo 22. apríla v obci Ploské. Podľa analýzy spôsobených škôd bolo tornádo v Petkovciach silnejšie, pretože došlo k závažnejšiemu poškodeniu striech domov, ako aj k vyvráteniu alebo vylomeniu väčších stromov. Na základe medzinárodnej stupnice sily tornád predbežne odhadujeme, že zaznamenané škody môžu odpovedať sile IF2 (vietor s rýchlosťou okolo 200 km/h). Pre presnejšie stanovenie sily tornáda je nutný podrobnejší prieskum škôd v oblasti. Tornádo sa nevyskytlo len u nás, ale aj v juhovýchodnom Poľsku, kde zaznamenali hneď dve - Rzeszów a Józefów.

V tento deň sa v karpatskej oblasti vlnil studený front, v rámci ktorého postupovala z Maďarska cez Slovensko do Poľska plytká tlaková níž (obr. 1). Tesne pred jej prechodom cez naše územie vznikli v okolí Slanských vrchov prehánky a s jednou z nich bolo spojené aj tornádo v obci Petkovce (obr. 2). Hovoríme o prehánkach, pretože v súvislosti s nimi sme v oblasti nezaregistrovali ani jeden blesk (obr. 3). Prípad tak dokumentuje možný výskyt tornáda aj bez búrky. Podrobnejšiu analýzu situácie prinesieme neskôr.

Obr. 1 - Presun tlakovej níže cez Slovensko. Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa] (čierne čiary), teplota v 2 m (farebná škála, °C), teplota na meteorologických staniciach SYNOP (čierne čísla) 5.8.2021, 14:00 LSEČ (12:00 UTC).

 

Obr. 2 - Prechod tornádickej bunky ďalej na sever cez obec Petkovce (vyznačená v obrázkoch). Rádiolokačná odrazivosť CAPPI 2 km, radar Kojšovská hoľa.

 

Obr. 3 - Absencia bleskov východne od Prešova. Detekcia bleskov LINET v čase 16:30 - 17:30 LSEČ (14:30 - 15:30 UTC).

 

Obr. 4 - Zaznamenané škody, autori: M. Kokinda, J. Soporská.

 

Videá zachytávajúce rotáciu tornáda

https://www.facebook.com/meteovychod/videos/292507139296127/

https://www.facebook.com/dusko.vravec/posts/4573787352633760