Aktuality SHMU

06 AUG 2021

Hydrologická situácia na území Slovenska v dňoch 5.-6.8. 2021

SHMÚ | 6.8.2021 | ANALÝZA | VALÉRIA WENDLOVÁ

V dôsledku tlakovej niže, ktorá sa k nám presúvala z Jadranu sme zaznamenali zrážky na celom území Slovenska z prehánok a búrok, resp. trvalého dažďa s najvyššími úhrnmi od 30 do 70 mm na strednom a severozápadnom Slovensku, inde s úhrnmi prevažne do 20 mm (maximálny denný úhrn bol 71 mm v Čadci - časť Horelica).


Uvedené zrážky spôsobili vo večerných a nočných hodinách výrazné vzostupy vodných hladín zodpovedajúcim stupňom povodňovej aktivity (SPA). Vzhľadom na nasýtenosť povodí po predchádzajúcich zrážkach, vodné toky vo vybraných povodiach reagovali vzostupmi aj na menšie množstvá zrážok. Na niektorých vodomerných staniciach dosiahli a prekročili hladiny SPA. Včera večer a v noci sme zaznamenali kulminácie a 3.SPA v stanici Trstená na Oravici, 2.SPA v Biskupiciach na Bebrave a 1.SPA v Krásnej Vsi a Nadliciach na Bebrave, v Čiernom Balogu a v Hronci na Čiernom Hrone, v Brezne na Hrone, v Hnúšti-Liker na Rimave, v Trstenej na Jelešni a v stanici Čierny Váh na Čiernom Váhu.

Aktuálne sú hladiny na väčšine tokov ustálené alebo v miernom poklese s výnimkou hornej časti slovenského úseku Moravy, hornej a strednej časti slovenského úseku Dunaja,  kde je  vzostup až výrazný vzostup vodných hladín. Na strednom Ipli a dolnej Slanej je ešte vzostup z dotekania.

Hydrologická situácia by sa mala v nasledujúcich hodinách a dňoch ustáliť a podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na Morave, v dolnej časti slovenského úseku Dunaja a na dolných úsekoch Turca, Nitry, Hrona, Ipľa a Slanej ešte mierny vzostup až vzostup z dotekania, na ostatných tokoch ustálenosť až pokles vodných hladín. V prípade lokálnych búrok je možnosť prechodného lokálneho vzostupu, najmä na menších tokoch.