SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Rain Display warnings

Aktuality SHMU

06 MÁJ 2019

Záverečná konferencia k projektu DriDanube

KLIMATOLÓGIA | 6.5.2019 | OZNAM | OKS

V dňoch 7. – 8.5.2019 sa vo Viedni uskutoční záverečná medzinárodná konferencia k projektu DriDanube (Danube Drought Conference), na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia z SHMÚ.

Záverečná konferencia k projektu DriDanube bude zameraná na problematiku, týkajúcu sa manažmentu sucha v Dunajskom regióne. Na konferencii sa zúčastnia najuznávanejší experti z oblasti manažmentu sucha a zmeny klímy z Európy a zámoria, a tiež zástupcovia viacerých organizácií, ktorí budú diskutovať o spôsobe, akým napredovať v manažmente sucha.  Tento sa  dá úspešne zvládnuť len spoločným riešením problému sucha a spoluprácou na všetkých postoch a úrovniach.

Konferencia sa zameria na:

  • Prezentovanie finálnych produktov z projektu DriDanube (inovatívny nástroj na monitoring sucha pre oblasť Dunajského regiónu, jednotný prístup pre zber údajov o dôsledkoch sucha a pre odhady rizika sucha, stratégia podporujúca proaktívny manažment sucha v regióne);
  • Ukážky viacerých príkladov z praxe, zdieľanie vedomostí a skúseností komunity zaoberajúcej sa  problematikou sucha;
  • Zlepšenie spolupráce medzi viacerými aktérmi, a to od najvyššej politickej úrovne, cez súčasný výskum a vývoj, financie, až po samotných zástupcov z jednotlivých kľúčových organizácii

Pre viac informácií o konferencii si môžete pozrieť nasledujúce odkazy:

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑