SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Ground iceFogVietor na horách Display warnings

Monitoring sucha - grafy

Dátum:
Index sucha:
Kliknutím na bod na mape zobrazíte detailný graf
Extrémne vlhké
Veľmi vlhké
Mierne vlhké
Normálne podmienky
Mierne sucho
Veľmi sucho
Extrémne sucho

Monitoring sucha prebieha prostredníctvom troch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch.
Indexy SPEI a SPI reprezentujú stav sucha k aktuálnemu dňu za posledných 30 dní.
Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

2DEC2019

Monitoring sucha na Slovensku k 2.12.2019

2.12.2019 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JURAJ HOLEC, JAKUB RIDZOŇ

V mesiaci november 2019 spadlo najviac zrážok na strednom a východnom Slovensku. Najväčší mesačný úhrn bol v Telgárte, a to takmer 250 mm. Nad 150 mm bol mesačný úhrn aj v Banskej Bystrici (189 mm), Švedlári (165 mm) a v Banskej Štiavnici (154 mm). Najmenej zrážok spadlo v Senici (55 mm) a Kuchyni (62 mm). Do 75 mm bol mesačný úhrn aj v Trenčíne (67 mm), Bratislave-letisku (69 mm), Jaslovských Bohuniciach (72 mm) a v Bardejove (74 mm). Najvyššiu mesačnú sumu, okolo 27 mm, dosiahol výpar v Piešťanoch a Prievidzi. Najnižší mesačný výpar bol v Banskej Štiavnici a Čaklove, len okolo 9 mm.

Podľa indexu SPEI boli na začiatku novembra normálne podmienky na väčšine Slovenska. Na niektorých staniciach sme ešte pozorovali mierne sucho. Počas novembra sa však situácia zlepšila na celom území Slovenska, pričom na konci novembra prevládali veľmi vlhké až extrémne vlhké podmienky na väčšine staníc. Podobný vývoj bol charakteristický aj podľa indexu SPI. Na začiatku novembra prevládali normálne podmienky, mierne sucho bolo len na východe Slovenska. Situácia sa počas novembra zlepšila a na konci novembra prevládali podľa indexu SPI veľmi vlhké až extrémne vlhké podmienky. Podľa indexu CMI sa mierne sucho vyskytlo taktiež len na začiatku novembra. Index CMI pod hranicou -1 bol len v Piešťanoch a Bratislave-Kolibe. Podľa indexu CMI prevládali počas novembra normálne až mierne vlhké podmienky.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑