SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Prízemný mráz Zobraziť výstrahy

Objednávka prednášok/exkurzií na SHMÚ ​(Jeséniova 17, Bratislava)

  1. Exkurzie poskytujeme len v pondelok a v stredu v období od 1. septembra do 30. júna, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin.
  2. Exkurzie sa začínajú o 9.00 hod. a končia sa najneskôr o 11.00 hod.
  3. Exkurziu poskytujeme pre skupiny 10 až 50 osôb.
  4. Počas daného dňa poskytneme exkurziu/prednášky len 1 skupine.
  5. Záujemcovia si môžu vybrať zo zvoleného zoznamu maximálne 3 prednášky (resp. 2 prednášky a 1 návštevu meteorologickej záhradky) a označiť dátum rezervácie.
  6. Prednáška, resp. návšteva meteorologickej záhradky spojená s prednáškou „Meteorologické prístroje na meteorologickej stanici“ trvá maximálne 30 minút a uskutoční sa len v prípade vhodného počasia.
  7. Pre deti predškolského veku (5-6 ročné) a deti I. stupňa ZŠ poskytujeme špeciálne prednášky zamerané na základné informácie z oblasti hydrológie, meteorológie, klimatológie a kvality ovzdušia. V prípade rezervácie tejto prednášky nie je možné objednať si ďalšie prezentácie.
  8. Akceptovať budeme len tie exkurzie/prednášky, ktoré si záujemcovia zarezervujú aspoň 10 pracovných dní  pred požadovaným termínom.
  9. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť našich zamestnancov nemôžeme garantovať, že zvolené prednášky (návštevu meteorologickej záhradky) budeme môcť vždy poskytnúť. Preto pri rezervovaní exkurzie zadajte nielen požadovaný dátum exkurzie a zvolené prednášky, ale vyplňte aj kontaktné údaje, ktoré nám poskytnú možnosť  prispôsobiť program exkurzie/prednášky a korigovať ho s možnosťami prednášajúcich.
  10. Po spracovaní rezervácie Vás budeme kontaktovať ohľadne potvrdenia, zamietnutia alebo zmeny programu exkurzie.

 

1. Záujem o prednášky
Dátum: *
Záujem o prednášky:*
(Maximálny počet prednášok je 3)

Štandardné prednášky

odbor Kvalita povrchových vôd

odbor Kvantita povrchových vôd

odbor Podzemné vody

odbor Klimatologická služba

odbor Meteorologické siete

odbor Dištančné merania

odbor Monitorovanie kvality ovzdušia

odbor Hydrologické predpovede a výstrahy

odbor Meteorologické predpovede a výstrahy

odbor Numerické predpovedné modely a metódy

Špeciálne prednášky

odbor Kvalita povrchových vôd

odbor Kvantita povrchových vôd

odbor Podzemné vody

odbor Klimatologická služba

odbor Monitorovanie kvality ovzdušia

odbor Hydrologické predpovede a výstrahy

odbor Numerické predpovedné modely a metódy

Prednáška pre najmenších

(V prípade rezervácie tejto prednášky nie je možné objednať si ďalšie prezentácie.)

2. Kontaktné informácie
Meno priezvisko žiadateľa: *
Telefonický kontakt: *
Emailový kontakt: *
Názov a adresa školy
alebo organizácie: *
Počet návštevníkov a ich vek: *
(vrátane sprievodu)
Otázky alebo dodatočné
informácie pre SHMÚ:
 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑