SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Low temperaturesSnowdriftsSnowfallVietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

Varovný systém kvality ovzdušia


Riadiace stredisko smogového varovného systému informuje verejnosť, že v súčasnosti nie je na území Slovenska žiadna smogová situácia
V predchádzajúcom dni boli na niektorých staniciach priemerné denné hodnoty PM10 nad 50 µg/m3.
Táto hodnota nesmie byť prekročená na jednotlivej stanici viac ako 35 krát v kalendárnom roku. Viac informácií...

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑