SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topenia snehu Display warnings

Smog PM10 - Upozornenie - Banská Bystrica, Prešov a okolie, Okres Pezinok, Okres Trebišov » Display

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Stanica Tok Čas merania Vodný stav
Košické Olšany (1.SPA) Torysa 25.2.2021 16:45 241 Steady water level
Bohdanovce Olšava 25.2.2021 16:45 139 Rise of water level
Veľké Kapušany (1.SPA) Latorica 25.2.2021 16:45 585 Steady water level
Streda nad Bodrogom (1.SPA) Bodrog 25.2.2021 16:45 663 Steady water level
Michaľany (1.SPA) Roňava 25.2.2021 16:45 197 Rise of water level

Počet staníc: 5

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )