Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Dobrohošť
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Dobrohošť - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 10:30 2166.3
7.3.2021 10:15 2166.3
7.3.2021 10:00 2166.2
7.3.2021 09:45 2166.1
7.3.2021 09:30 2166
7.3.2021 09:15 2166
7.3.2021 09:00 2165.9
7.3.2021 08:45 2155.9
7.3.2021 08:30 2155.9
7.3.2021 08:00 2165.8
7.3.2021 07:00 2155.8
7.3.2021 06:00 2155.9
7.3.2021 05:00 2155.9
7.3.2021 04:00 2156
7.3.2021 03:00 2166.1
7.3.2021 02:00 2166.1
7.3.2021 01:00 2156.1
7.3.2021 00:00 2156.2
6.3.2021 23:00 2166.2
6.3.2021 22:00 2166.2
6.3.2021 21:00 2156.3
6.3.2021 20:00 2156.3
6.3.2021 19:00 2156.4
6.3.2021 18:00 2166.5
6.3.2021 17:00 2166.8
6.3.2021 16:00 2156.9
6.3.2021 15:00 2167
6.3.2021 14:00 2156.8
6.3.2021 13:00 2156.8
6.3.2021 12:00 2166.6
6.3.2021 11:00 2166.4

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )