Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Píla
Tok:Gidra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 75 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 90 cm

Píla - Gidra

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:15 270.3
7.3.2021 09:00 260.3
7.3.2021 08:45 260.3
7.3.2021 08:30 250.3
7.3.2021 08:15 250.3
7.3.2021 08:00 250.3
7.3.2021 07:45 250.3
7.3.2021 07:30 250.3
7.3.2021 07:15 250.3
7.3.2021 07:00 250.3
7.3.2021 06:00 240.4
7.3.2021 05:00 240.4
7.3.2021 04:00 240.6
7.3.2021 03:00 240.8
7.3.2021 02:00 251
7.3.2021 01:00 241.2
7.3.2021 00:00 251.4
6.3.2021 23:00 251.7
6.3.2021 22:00 252
6.3.2021 21:00 252.2
6.3.2021 20:00 252.5
6.3.2021 19:00 252.8
6.3.2021 18:00 253.1
6.3.2021 17:00 253.3
6.3.2021 16:00 253.6
6.3.2021 15:00 253.7
6.3.2021 14:00 253.5
6.3.2021 13:00 253.1
6.3.2021 12:00 252.4
6.3.2021 11:00 251.8
6.3.2021 10:00 251.3

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )