Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Turany
Tok:Čiernik
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm

Turany - Čiernik

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:45 180.9
7.3.2021 09:30 180.7
7.3.2021 09:15 190.6
7.3.2021 09:00 180.5
7.3.2021 08:45 180.4
7.3.2021 08:30 190.4
7.3.2021 08:15 180.3
7.3.2021 08:00 180.3
7.3.2021 07:45 180.3
7.3.2021 07:00 180.3
7.3.2021 06:00 180.2
7.3.2021 05:00 180.2
7.3.2021 04:00 180.3
7.3.2021 03:00 180.5
7.3.2021 02:00 180.6
7.3.2021 01:00 180.7
7.3.2021 00:00 180.9
6.3.2021 23:00 181.1
6.3.2021 22:00 181.3
6.3.2021 21:00 181.5
6.3.2021 20:00 181.7
6.3.2021 19:00 182
6.3.2021 18:00 182.2
6.3.2021 17:00 182.5
6.3.2021 16:00 182.7
6.3.2021 15:00 182.9
6.3.2021 14:00 182.8
6.3.2021 13:00 182.9
6.3.2021 12:00 192.6
6.3.2021 11:00 192.5
6.3.2021 10:00 182.3

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )