Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Šuja
Tok:Rajčanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Rajčanka
Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm

Šuja - Rajčanka

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 10:15 360.8
7.3.2021 10:00 360.7
7.3.2021 09:45 360.6
7.3.2021 09:30 360.5
7.3.2021 09:15 360.5
7.3.2021 09:00 360.4
7.3.2021 08:45 360.4
7.3.2021 08:30 360.4
7.3.2021 08:15 360.4
7.3.2021 08:00 360.4
7.3.2021 07:00 360.4
7.3.2021 06:00 360.5
7.3.2021 05:00 360.7
7.3.2021 04:00 360.9
7.3.2021 03:00 361.1
7.3.2021 02:00 371.3
7.3.2021 01:00 371.5
7.3.2021 00:00 371.8
6.3.2021 23:00 372
6.3.2021 22:00 372.3
6.3.2021 21:00 372.5
6.3.2021 20:00 372.8
6.3.2021 19:00 372.9
6.3.2021 18:00 373
6.3.2021 17:00 373.2
6.3.2021 16:00 373.2
6.3.2021 15:00 373.1
6.3.2021 14:00 373
6.3.2021 13:00 372.7
6.3.2021 12:00 372.2
6.3.2021 11:00 371.9

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )