Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Prečín
Tok:Domanižanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 190 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm

Prečín - Domanižanka

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:30 1144
7.3.2021 09:15 1143.9
7.3.2021 09:00 1143.8
7.3.2021 08:45 1143.8
7.3.2021 08:30 1143.7
7.3.2021 08:15 1143.7
7.3.2021 08:00 1143.6
7.3.2021 07:45 1143.6
7.3.2021 07:30 1143.6
7.3.2021 07:00 1143.7
7.3.2021 06:00 1143.8
7.3.2021 05:00 1143.9
7.3.2021 04:00 1144.1
7.3.2021 03:00 1154.2
7.3.2021 02:00 1154.4
7.3.2021 01:00 1154.6
7.3.2021 00:00 1144.8
6.3.2021 23:00 1145.1
6.3.2021 22:00 1155.3
6.3.2021 21:00 1155.6
6.3.2021 20:00 1155.8
6.3.2021 19:00 1156
6.3.2021 18:00 1156.1
6.3.2021 17:00 1156.2
6.3.2021 16:00 1156.3
6.3.2021 15:00 1156.2
6.3.2021 14:00 1155.9
6.3.2021 13:00 1155.7
6.3.2021 12:00 1155.3
6.3.2021 11:00 1155
6.3.2021 10:00 1144.7

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )