Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Nitrianska Streda
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm

Nitrianska Streda - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 08:45 673.5
7.3.2021 08:30 673.5
7.3.2021 08:15 673.5
7.3.2021 08:00 673.5
7.3.2021 07:45 663.5
7.3.2021 07:30 673.6
7.3.2021 07:15 673.6
7.3.2021 07:00 663.6
7.3.2021 06:45 673.6
7.3.2021 06:00 673.7
7.3.2021 05:00 673.8
7.3.2021 04:00 674
7.3.2021 03:00 674.2
7.3.2021 02:00 674.2
7.3.2021 01:00 674.3
7.3.2021 00:00 674.4
6.3.2021 23:00 674.5
6.3.2021 22:00 674.6
6.3.2021 21:00 674.7
6.3.2021 20:00 674.8
6.3.2021 19:00 675
6.3.2021 18:00 675.3
6.3.2021 17:00 685.7
6.3.2021 16:00 685.7
6.3.2021 15:00 685.6
6.3.2021 14:00 685.5
6.3.2021 13:00 685.3
6.3.2021 12:00 685.1
6.3.2021 11:00 684.9
6.3.2021 10:00 684.7
6.3.2021 09:00 684.6

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )