Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Mýto pod Ďumbierom
Tok:Štiavnička
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 80 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 100 cm

Mýto pod Ďumbierom - Štiavnička

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 08:45 391
7.3.2021 08:30 390.9
7.3.2021 08:15 390.9
7.3.2021 08:00 390.9
7.3.2021 07:45 400.8
7.3.2021 07:30 400.8
7.3.2021 07:15 400.8
7.3.2021 07:00 380.8
7.3.2021 06:45 390.9
7.3.2021 06:00 390.9
7.3.2021 05:00 391
7.3.2021 04:00 401
7.3.2021 03:00 391.1
7.3.2021 02:00 401.3
7.3.2021 01:00 401.4
7.3.2021 00:00 401.6
6.3.2021 23:00 401.7
6.3.2021 22:00 391.9
6.3.2021 21:00 402.1
6.3.2021 20:00 392.3
6.3.2021 19:00 402.5
6.3.2021 18:00 402.8
6.3.2021 17:00 403.2
6.3.2021 16:00 403.5
6.3.2021 15:00 403.5
6.3.2021 14:00 403.6
6.3.2021 13:00 403.1
6.3.2021 12:00 402.6
6.3.2021 11:00 412.2
6.3.2021 10:00 411.9
6.3.2021 09:00 401.8

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )