Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Zvolen
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 210 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 290 cm

Zvolen - Hron

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:30 841.9
7.3.2021 09:15 851.9
7.3.2021 09:00 851.8
7.3.2021 08:45 841.8
7.3.2021 08:30 851.8
7.3.2021 08:15 851.8
7.3.2021 08:00 851.8
7.3.2021 07:45 851.8
7.3.2021 07:30 861.8
7.3.2021 07:00 861.8
7.3.2021 06:00 862
7.3.2021 05:00 852.1
7.3.2021 04:00 872.2
7.3.2021 03:00 862.4
7.3.2021 02:00 872.6
7.3.2021 01:00 872.6
7.3.2021 00:00 872.8
6.3.2021 23:00 872.9
6.3.2021 22:00 863
6.3.2021 21:00 883.2
6.3.2021 20:00 883.3
6.3.2021 19:00 873.4
6.3.2021 18:00 883.7
6.3.2021 17:00 883.7
6.3.2021 16:00 883.8
6.3.2021 15:00 884
6.3.2021 14:00 883.9
6.3.2021 13:00 893.8
6.3.2021 12:00 883.5
6.3.2021 11:00 893.3
6.3.2021 10:00 883

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )