Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Žarnovica
Tok:Kľak
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm

Žarnovica - Kľak

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:15 190.9
7.3.2021 09:00 190.7
7.3.2021 08:45 190.5
7.3.2021 08:30 190.3
7.3.2021 08:15 190.2
7.3.2021 08:00 180.1
7.3.2021 07:45 190
7.3.2021 07:30 190
7.3.2021 07:15 190
7.3.2021 07:00 190
7.3.2021 06:00 190
7.3.2021 05:00 190.2
7.3.2021 04:00 200.5
7.3.2021 03:00 200.7
7.3.2021 02:00 201
7.3.2021 01:00 201.3
7.3.2021 00:00 201.5
6.3.2021 23:00 201.8
6.3.2021 22:00 202.1
6.3.2021 21:00 202.4
6.3.2021 20:00 202.7
6.3.2021 19:00 202.9
6.3.2021 18:00 203.2
6.3.2021 17:00 203.3
6.3.2021 16:00 203.5
6.3.2021 15:00 203.4
6.3.2021 14:00 203.1
6.3.2021 13:00 202.7
6.3.2021 12:00 202.7
6.3.2021 11:00 202.7
6.3.2021 10:00 202.1

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )