Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Brehy
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm

Brehy - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 10:00 893.6
7.3.2021 09:45 903.6
7.3.2021 09:30 903.6
7.3.2021 09:15 903.7
7.3.2021 09:00 913.7
7.3.2021 08:45 913.7
7.3.2021 08:30 923.7
7.3.2021 08:15 923.7
7.3.2021 08:00 933.7
7.3.2021 07:00 983.8
7.3.2021 06:00 1023.9
7.3.2021 05:00 1034
7.3.2021 04:00 1034.1
7.3.2021 03:00 1034.1
7.3.2021 02:00 1034.2
7.3.2021 01:00 1044.3
7.3.2021 00:00 1044.3
6.3.2021 23:00 1044.4
6.3.2021 22:00 1044.4
6.3.2021 21:00 1044.5
6.3.2021 20:00 1054.5
6.3.2021 19:00 1054.5
6.3.2021 18:00 1034.5
6.3.2021 17:00 994.5
6.3.2021 16:00 954.4
6.3.2021 15:00 954.3
6.3.2021 14:00 954.3
6.3.2021 13:00 964.3
6.3.2021 12:00 974.3
6.3.2021 11:00 974.3
6.3.2021 10:00 974.4

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )