Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Málinec (pod VN)
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm

Málinec (pod VN) - Ipeľ

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:30 313.8
7.3.2021 09:15 313.8
7.3.2021 09:00 313.7
7.3.2021 08:45 313.6
7.3.2021 08:30 313.6
7.3.2021 08:15 313.5
7.3.2021 08:00 313.5
7.3.2021 07:45 313.5
7.3.2021 07:30 313.4
7.3.2021 07:00 313.4
7.3.2021 06:00 313.4
7.3.2021 05:00 313.4
7.3.2021 04:00 313.4
7.3.2021 03:00 313.4
7.3.2021 02:00 313.5
7.3.2021 01:00 313.5
7.3.2021 00:00 313.5
6.3.2021 23:00 313.5
6.3.2021 22:00 313.5
6.3.2021 21:00 313.6
6.3.2021 20:00 313.6
6.3.2021 19:00 313.6
6.3.2021 18:00 313.7
6.3.2021 17:00 313.8
6.3.2021 16:00 304
6.3.2021 15:00 314
6.3.2021 14:00 314.2
6.3.2021 13:00 314.3
6.3.2021 12:00 314.3
6.3.2021 11:00 314.1
6.3.2021 10:00 313.9

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )