Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Dolná Strehová
Tok:Tisovník
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm

Dolná Strehová - Tisovník

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:45 311.3
7.3.2021 09:30 311.3
7.3.2021 09:15 311.3
7.3.2021 09:00 311.3
7.3.2021 08:45 311.3
7.3.2021 08:30 311.3
7.3.2021 08:15 321.3
7.3.2021 08:00 311.3
7.3.2021 07:45 321.4
7.3.2021 07:00 321.5
7.3.2021 06:00 321.6
7.3.2021 05:00 321.8
7.3.2021 04:00 322
7.3.2021 03:00 322.2
7.3.2021 02:00 322.4
7.3.2021 01:00 322.6
7.3.2021 00:00 322.8
6.3.2021 23:00 323
6.3.2021 22:00 323.2
6.3.2021 21:00 323.5
6.3.2021 20:00 323.7
6.3.2021 19:00 323.9
6.3.2021 18:00 334
6.3.2021 17:00 334.1
6.3.2021 16:00 334
6.3.2021 15:00 333.9
6.3.2021 14:00 333.7
6.3.2021 13:00 333.4
6.3.2021 12:00 333.1
6.3.2021 11:00 332.9
6.3.2021 10:00 332.8

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )