Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Hontianske Nemce
Tok:Štiavnica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm

Hontianske Nemce - Štiavnica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 10:15 216.8
7.3.2021 10:00 216.8
7.3.2021 09:45 216.7
7.3.2021 09:30 216.7
7.3.2021 09:15 216.7
7.3.2021 09:00 216.7
7.3.2021 08:45 216.7
7.3.2021 08:30 216.6
7.3.2021 08:15 216.6
7.3.2021 08:00 216.6
7.3.2021 07:00 226.6
7.3.2021 06:00 236.7
7.3.2021 05:00 236.8
7.3.2021 04:00 236.9
7.3.2021 03:00 247
7.3.2021 02:00 247
7.3.2021 01:00 247.1
7.3.2021 00:00 247.2
6.3.2021 23:00 247.2
6.3.2021 22:00 247.3
6.3.2021 21:00 247.3
6.3.2021 20:00 247.3
6.3.2021 19:00 247.4
6.3.2021 18:00 247.5
6.3.2021 17:00 247.6
6.3.2021 16:00 247.6
6.3.2021 15:00 247.6
6.3.2021 14:00 247.5
6.3.2021 13:00 247.3
6.3.2021 12:00 247.2
6.3.2021 11:00 247.1

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )