Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Sazdice
Tok:Búr
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 290 cm

Sazdice - Búr

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:15 662.8
7.3.2021 09:00 652.6
7.3.2021 08:45 652.3
7.3.2021 08:30 652.1
7.3.2021 08:15 652
7.3.2021 08:00 651.8
7.3.2021 07:45 651.7
7.3.2021 07:30 651.7
7.3.2021 07:15 651.7
7.3.2021 07:00 651.7
7.3.2021 06:00 651.8
7.3.2021 05:00 652
7.3.2021 04:00 652.1
7.3.2021 03:00 652.3
7.3.2021 02:00 652.5
7.3.2021 01:00 652.7
7.3.2021 00:00 663
6.3.2021 23:00 663.3
6.3.2021 22:00 663.5
6.3.2021 21:00 663.8
6.3.2021 20:00 674.3
6.3.2021 19:00 674.9
6.3.2021 18:00 685.7
6.3.2021 17:00 696.5
6.3.2021 16:00 697.2
6.3.2021 15:00 707.7
6.3.2021 14:00 707.9
6.3.2021 13:00 707.6
6.3.2021 12:00 696.9
6.3.2021 11:00 696.1
6.3.2021 10:00 685

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )