Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Poprad - Matejovce I
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm

Poprad - Matejovce I - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 10:15 51.4
7.3.2021 10:00 51.2
7.3.2021 09:45 51
7.3.2021 09:30 50.8
7.3.2021 09:15 40.6
7.3.2021 09:00 40.5
7.3.2021 08:45 40.3
7.3.2021 08:30 40.1
7.3.2021 08:15 40
7.3.2021 08:00 40
7.3.2021 07:00 50
7.3.2021 06:00 50
7.3.2021 05:00 60
7.3.2021 04:00 70.1
7.3.2021 03:00 70.3
7.3.2021 02:00 80.5
7.3.2021 01:00 80.7
7.3.2021 00:00 91
6.3.2021 23:00 91.3
6.3.2021 22:00 91.7
6.3.2021 21:00 92
6.3.2021 20:00 92.4
6.3.2021 19:00 92.8
6.3.2021 18:00 103.3
6.3.2021 17:00 93.9
6.3.2021 16:00 104.6
6.3.2021 15:00 104.8
6.3.2021 14:00 103.7
6.3.2021 13:00 103.3
6.3.2021 12:00 92.6
6.3.2021 11:00 82

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )