Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Stratená
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm

Stratená - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:30 780.8
7.3.2021 09:15 780.8
7.3.2021 09:00 780.7
7.3.2021 08:45 780.7
7.3.2021 08:30 780.6
7.3.2021 08:15 780.5
7.3.2021 08:00 780.5
7.3.2021 07:45 780.5
7.3.2021 07:30 780.5
7.3.2021 07:00 780.5
7.3.2021 06:00 790.5
7.3.2021 05:00 780.6
7.3.2021 04:00 790.7
7.3.2021 03:00 800.9
7.3.2021 02:00 801.1
7.3.2021 01:00 791.3
7.3.2021 00:00 801.6
6.3.2021 23:00 801.8
6.3.2021 22:00 802.1
6.3.2021 21:00 802.3
6.3.2021 20:00 802.6
6.3.2021 19:00 802.9
6.3.2021 18:00 802.9
6.3.2021 17:00 813
6.3.2021 16:00 803
6.3.2021 15:00 812.8
6.3.2021 14:00 802.6
6.3.2021 13:00 802.2
6.3.2021 12:00 802
6.3.2021 11:00 811.7
6.3.2021 10:00 801.4

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )