Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Jaklovce
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA: 275 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 330 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm

Jaklovce - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:00 1900.7
7.3.2021 08:45 1900.7
7.3.2021 08:30 1910.7
7.3.2021 08:15 1900.7
7.3.2021 08:00 1900.8
7.3.2021 07:45 1900.8
7.3.2021 07:30 1900.8
7.3.2021 07:15 1900.9
7.3.2021 07:00 1900.9
7.3.2021 06:00 1911.1
7.3.2021 05:00 1911.3
7.3.2021 04:00 1921.5
7.3.2021 03:00 1911.7
7.3.2021 02:00 1911.9
7.3.2021 01:00 1922
7.3.2021 00:00 1922.2
6.3.2021 23:00 1922.3
6.3.2021 22:00 1932.3
6.3.2021 21:00 1932.3
6.3.2021 20:00 1932.4
6.3.2021 19:00 1932.5
6.3.2021 18:00 1932.6
6.3.2021 17:00 1932.5
6.3.2021 16:00 1922.5
6.3.2021 15:00 1932.4
6.3.2021 14:00 1932.3
6.3.2021 13:00 1932
6.3.2021 12:00 1931.8
6.3.2021 11:00 1931.6
6.3.2021 10:00 1941.6
6.3.2021 09:00 1931.6

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )