Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Svinica
Tok:Svinický potok
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 190 cm

Svinica - Svinický potok

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:15 421.1
7.3.2021 09:00 421
7.3.2021 08:45 421
7.3.2021 08:30 421
7.3.2021 08:15 421
7.3.2021 08:00 421
7.3.2021 07:45 421
7.3.2021 07:30 421
7.3.2021 07:15 421.1
7.3.2021 07:00 421.1
7.3.2021 06:00 431.2
7.3.2021 05:00 431.3
7.3.2021 04:00 431.5
7.3.2021 03:00 431.6
7.3.2021 02:00 431.8
7.3.2021 01:00 432
7.3.2021 00:00 442.1
6.3.2021 23:00 442.3
6.3.2021 22:00 442.5
6.3.2021 21:00 442.6
6.3.2021 20:00 442.8
6.3.2021 19:00 443
6.3.2021 18:00 453.1
6.3.2021 17:00 453.2
6.3.2021 16:00 453.3
6.3.2021 15:00 453.2
6.3.2021 14:00 453
6.3.2021 13:00 452.8
6.3.2021 12:00 452.4
6.3.2021 11:00 452.1
6.3.2021 10:00 451.9

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )