Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Veľké Kapušany
Tok:Latorica
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA: 550 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 750 cm

Veľké Kapušany - Latorica

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:30 5864.5
7.3.2021 09:15 5864.5
7.3.2021 09:00 5864.5
7.3.2021 08:45 5864.5
7.3.2021 08:30 5864.5
7.3.2021 08:15 5864.5
7.3.2021 08:00 5864.5
7.3.2021 07:45 5864.5
7.3.2021 07:30 5864.5
7.3.2021 07:00 5864.6
7.3.2021 06:00 5864.6
7.3.2021 05:00 5864.6
7.3.2021 04:00 5864.7
7.3.2021 03:00 5874.7
7.3.2021 02:00 5874.7
7.3.2021 01:00 5874.8
7.3.2021 00:00 5884.8
6.3.2021 23:00 5884.8
6.3.2021 22:00 5884.9
6.3.2021 21:00 5884.9
6.3.2021 20:00 5894.9
6.3.2021 19:00 5895
6.3.2021 18:00 5895
6.3.2021 17:00 5895.1
6.3.2021 16:00 5905.1
6.3.2021 15:00 5905.1
6.3.2021 14:00 5905.1
6.3.2021 13:00 5905.1
6.3.2021 12:00 5915.1
6.3.2021 11:00 5915.1
6.3.2021 10:00 5915.1

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )