SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topenia snehu Display warnings

Smog PM10 - Upozornenie - Banská Bystrica, Prešov a okolie, Okres Pezinok, Okres Trebišov » Display

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC JANUÁR 2021

Od 1.1. sa nad väčšinou európskeho kontinentu rozprestierala rozsiahla tlaková níž, v ktorej 2.1. sa nad Korzikou prehĺbila samostatná tlaková níž. Tá zotrvala nad južnou Európou až do konca týždňa a po jej prednej strane prúdil do našej oblasti od juhu teplý a vlhký vzduch. Dňa 4.1. prúdil po prednej strane tlakovej níže so stredom nad Ligúrskym morom od juhu do našej oblasti teplý a vlhký vzduch. Dňa 5.1. sa nad Balkánom osamostatnila tlaková níž a presunula sa cez našu oblasť nad Poľsko. Dňa 6.1 ovplyvňoval počasie u nás zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou siahajúcou zo strednej Európy nad centrálne Stredomorie. Za ním k nám začal dňa 7.1. prúdiť od západu chladnejší vzduch. Dňa 8.1. sa k nám od západu rozšíril v chladnejšom vzduchu nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý nad našu oblasť zasahoval až do konca týždňa. Na začiatku týždňa počasie v našej oblasti ovplyvňoval pás vyššieho tlaku vzduchu tiahnuci sa z Atlantiku cez strednú až nad východnú Európu. V noci z 12. na 13.1. postúpil od severozápadu do našej oblasti okludujúci frontálny systém spojený s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou. V ďalších dňoch sa stred tlakovej níže presunul nad Ukrajinu a západné Rusko. Po jej zadnej strane začal od severu do našej oblasti prúdiť pôvodom arktický morský vzduch. Dňa 16.1. sa nad Pobaltím prehĺbila podružná tlaková níž, ktorá sa postupne presunula nad Ukrajinu kde sa vyplnila. Po jej zadnej strane k nám od severu a severovýchodu prenikol kontinentálny arktický vzduch. Súčasne 17.1. v studenom vzduchu nad Poľskom zmohutnela tlaková výš. Po severnom okraji rozsiahlej oblasti vysokého tlaku nad južnou a postupne východnou Európou postupovali cez strednú Európu ďalej na východ v pondelok a utorok oklúzne fronty. V stredu 20.1. postúpil cez našu oblasť ďalej na východ teplý front frontálneho systému spojeného s tlakovou nížou nad Severným morom. Za ním prúdil od juhozápadu do strednej Európy teplý vzduch, ktorého prílev vyvrcholil v piatok 22.1. V sobotu a nedeľu počasie u nás ovplyvňoval zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou. Za ním k nám začal prúdiť od severozápadu chladnejší vzduch. Zároveň sa v nedeľu 24.1. nad centrálnym Talianskom prehĺbila tlaková níž, ktorá sa presúvala na severovýchod. 25.1. sa nad Talianskom a priľahlým Jadranským morom udržiavala tlaková níž. 26.1. sa jej stred presunul nad Grécko a Bulharsko a v chladnejšom vzduchu začal od západu nad naše územie zasahovať okraj tlakovej výše so stredom nad Francúzskom. Zároveň 27.1. vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahovala od severozápadu do strednej Európy brázda nízkeho tlaku. 28.1.zoslabol okraj tlakovej výše v prízemnej vrstve od juhozápadu a od severozápadu postúpil do našej oblasti rozpadávajúci sa oklúzny front, spojený s tlakovou nížou nad Baltským morom. Zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou nad Dánskom postupovalo 29.1. od západu nad naše územie. 30.1. sa stred tlakovej níže presunul cez Nemecko nad Poľsko a frontálne rozhranie s ňou spojené oddeľovalo výrazne chladnejší vzduch severne od Karpát od teplého nad naším územím. Popoludní postúpil studený front z Poľska nad naše územie. Za ním sa k nám v chladnom morskom vzduchu rozšíril od severu výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

VYDAL: SHMÚ, OMPaV, CS 1.2.2021 18:00 SEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.