Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC JÚL 2020

Na začiatku mesiaca sa nad juhovýchodnou Európou nachádzala rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu a po jej zadnej strane k nám začal od juhozápadu prúdiť teplý vzduch. 2.7. začal strednou Európou postupovať ďalej na východ zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou nad severnou Škandináviou. O deň neskôr prešiel aj naším územím. Za ním sa k nám od západu rozšíril výbežok tlakovej výše. 6.7. výbežok vyššieho tlaku vzduchu zoslabol a do našej oblasti od severozápadu postúpil studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou. Za ním sa v chladnejšom vzduchu do strednej Európy rozšíril výbežok vysokého tlaku vzduchu. Po jeho severnom okraji 8. a 9.7. postupovalo Nemeckom a Poľskom ďalej na východ frontálne rozhranie, ktoré čiastočne ovplyvnilo počasie aj u nás. 10.7. sa nad Pobaltím začala prehlbovať tlaková níž a s ňou spojený studený front postupoval našou oblasťou ďalej na juhovýchod a začal sa vlniť. Za ním sa 13.7. sa nad strednou Európou osamostatnila tlaková výš a v ďalších dňoch sa pomaly presúvala nad čiernomorskú oblasť a slabla. 16.7. postúpil v plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu od západu do našej oblasti studený front. Za ním sa v prízemnom tlakovom poli od západu do strednej Európy rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý v v ďalších dňoch slabol. Súčasne sa 17.7. vo vyšších vrstvách ovzdušia presunula od severozápadu nad našu oblasť tlaková níž. V ďalších dňoch sa len veľmi pomaly presúvala nad Srbsko a Rumunsko. V noci z 21. na 22.7. postúpil cez naše územie ďalej na juhovýchod zrážkovo nevýrazný studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou. Za ním sa od západu nad karpatskú oblasť rozšíril nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu. V ňom sa 24.7. nad východnou Európou osamostatnila nevýrazná tlaková výš. 25.7. sa nad Balkánom a Maďarskom prehĺbila plytká tlaková níž a s ňou spojené frontálne rozhranie ovplyvňovalo počasie aj u nás. V ďalších dňoch sa nad našou oblasťou vo vlhšom vzduchu nachádzalo rovnomerne rozložené tlakové pole. 28. a 29.7. sa presúvala tlaková níž zo Severného mora nad Škandináviu a s ňou spojený studený front postúpil od západu do našej oblasti a začal sa vlniť. Ku koncu mesiaca sa nad strednou Európou nachádzala rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu.

VYDAL: SHMÚ, OMPaV, SD 1.8.2020 13:37 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑