SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na PoľadovicaVietor na horách Zobraziť výstrahy

Smogová situácia PM10 - Upozornenie - Jelšava a okolie » Zobraziť

Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC DECEMBER 2020

Začiatkom decembra od 1.12. do 2.12. zasahoval do našej oblasti v chladnejšom vzduchu od severovýchodu výbežok tlakovej výše. Od 3.12. do 6.12. k nám prúdil z južných smerov teplý a vlhký vzduch medzi rozsiahlou tlakovou nížou, ktorá sa rozprestierala od Britských ostrovov až nad Stredomorie a tlakovou výšou nad východnou Európou. Z nedeľe 6.12. na pondelok 7.12. sa presúval samostatný stred tlakovej níže z oblasti Stredomoria cez Nemecko až nad Severné more. S ňou spojený studený front postúpil od juhozápadu do našej oblasti, ktorý sa začal vo vysokom tlaku vzduchu nad východnou Európou rozpadať. 9.12. nás čiastočne ovplyvnil ďalší studený front spojený s tlakovou nížou nad Talianskom, ktorý postúpil od juhu nad Maďarsko a Rakúsko. Od 10.12. do 12.12. k nám zasahovala od severozápadu rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzduchu. 13.12. sa stredná Európa nachádzala v nevýraznom poli relatívne nižšieho tlaku vzduchu. V pondelok 14.12. sa nad našou oblasťou osamostatnila tlaková výš, ktorá sa začala presúvať ďalej na východ a po jej zadnej strane k nám začal od juhozápadu prúdiť vo vyšších vrstvách ovzdušia teplý vzduch. Až do 17.12. prevládal nad našim územím anticyklonálny charakter počasia, kedy nás ovplyvňovala rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu nad východnou a juhovýchodnou Európou. 18.12. postupoval cez Poľsko ďalej na východ rozpadávajúci sa oklúzny front, ktorý ovplyvnil počasie aj u nás. Počas víkendu 19.12. a 20.12. sme sa opäť dostali pod vplyv rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu nad Rumunskom a Ukrajinou. V pondelok 21.12. slabol vplyv tlakovej výše, zasahujúcej od východu do strednej Európy a v utorok 22.12. k nám postúpil teplý front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou. Za ním k nám začal prúdiť od západu teplý vzduch. K výraznejšej zmene situácie došlo až v noci na piatok 25.12., kedy postúpil do našej oblasti studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúval z Nemecka nad Pobaltie. V sobotu 26.12. sa za studeným frontom v chladnejšom vzduchu do našej oblasti rozšíril od západu výbežok vyššieho tlaku vzduchu. V priebehu nedele 27.12. tlak v našej oblasti klesal a cez naše územie postúpil od juhu teplý front, za ktorým k nám prúdil teplý a vlhký vzduch. V utorok 29.12. nás ovplyvnil oklúzny front spojený s tlakovou nížou nad Dánskom a za ním do našej oblasti zasahoval až do 31.12. výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

VYDAL: SHMÚ, OMPaV, AK 9.1.2021 18:50 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑