SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC SEPTEMBER 2020

Dňa 1.9.2020 sa na zvlnenom studenom fronte prehĺbila nad Jadranom a Balkánom tlaková níž, ktorá sa postupne presunula až nad našu oblasť. Spomínaná tlaková níž ovplyvňovala počasie u nás ešte aj nasledujúci deň. Súčasne sa v chladnejšom vzduchu začal od západu do našej oblasti rozširovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý k nám zasahoval ešte aj 3.9. Dňa 4.9. tlaková výš v alpskej oblasti zmohutnela a po jej severnom okraji k nám začal od západu prúdiť teplejší vzduch. O deň neskôr, 5.9., prílev teplého vzduchu do našej oblasti od juhozápadu vyvrcholil. Dňa 6.9. postúpil od západu nad našu oblasť studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou. Spomínaný studený front sa v našej oblasti zvlnil a postupoval cez naše územie ešte aj 7.9. Súčasne sa od západu do našej oblasti začal rozširovať výbežok tlakovej výše. V dňoch 8. a 9.9. bolo počasie na Slovensku pod vplyvom tlakovej výše, ktorej stred sa presunul z alpskej oblasti nad Rumunsko. Po okraji tejto tlakovej výše začal od západu do strednej Európy opäť prúdiť teplý vzduch. Dňa 10.9. tlaková výš v našej oblasti len prechodne zoslabla a cez Čechy a Poľsko postúpil ďalej na východ nevýrazný studený front. Ten čiastočne ovplyvnil počasie aj na našom území. Dňa 11.9. sa zo západnej Európy, cez Poľsko, a nad Ukrajinu presúval stred tlakovej výše. Dňa 12.9. bolo počasie u nás pod vplyvom rozsiahleho pásu vysokého tlaku vzduchu tiahnuceho sa z Atlantiku, cez Francúzsko, strednú Európu a nad juhozápadné Rusko. Dňa 13.9. zmohutnela samostatná tlaková výš aj nad alpskou oblasťou a dňa 14.9. sa stred tejto tlakovej výše presúval ponad našu oblasť ďalej na východ. Po zadnej strane tejto tlakovej výše začal od juhozápadu a západu prúdiť do našej oblasti veľmi teplý vzduch. Dňa 15.9. sa stred spomínanej tlakovej výše presunul nad ukrajinsko-rumunské pohraničie, o deň neskôr až nad východnú Európu. Už 16.9. začal vplyv tlakovej výše, zasahujúcej k nám od východu, na počasie u nás slabnúť. Dňa 17.9. postúpil od severozápadu do našej oblasti studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúval z Fínska nad Leningradskú oblasť. Za týmto studeným frontom od severozápadu do našej oblasti rýchlo rozširoval okraj tlakovej výše. V dňoch 18. až 20.9. zasahoval od severozápadu do karpatskej oblasti pás vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 21.9. sa stred tlakovej výše presunul nad východnú Európu a po jej zadnej strane k nám od juhu začal prúdiť o niečo teplejší vzduch. Prílev teplého a aj vlhšieho vzduchu od juhu až juhozápadu do našej oblasti pokračoval aj v období od 22. do 24.9. Dňa 25.9. postúpil od západu do našej oblasti výrazný zvlnený studený front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou tiahnucou sa od Severného mora až nad centrálne Stredomorie. Dňa 26.9. sa v rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu prehĺbila na zvlnenom studenom fronte nad severným Talianskom nová tlaková níž, ktorá sa presunula cez naše územie smerom na sever. Dňa 27.9. zasahoval od juhovýchodu do našej oblasti prechodne nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Súčasne sa v tento deň nad Talianskom prehlbovala ďalšia tlaková níž, ktorej stred sa 28.9. vypĺňal a zároveň presúval nad našu oblasť. Nasledujúci deň sa tlaková níž v našej oblasti vyplnila a zároveň sa nad Balkánom prehĺbila ďalšia tlaková níž, ktorá sa presunula nad čiernomorskú oblasť. Táto tlaková níž zasahovala od východu do našej oblasti aj 30.9.

VYDAL: SHMÚ, OMPaV, CS 5.10.2020 10:35 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑