SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topenia snehu Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Voľné pracovné pozície


Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave, v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície:

Pozorovateľ zrážkomernej stanice 

Prognostik LMS

Administrator pre verejné obstarávanie

Last update: 2021-03-01 13:57:56