Voľné pracovné pozície


Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave, v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície:

Pozorovateľ zrážkomernej stanice 

Prognostik LMS

Samostatný odborný referent pre oblasť verejného obstarávania

Posledná zmena: 2021-04-13 09:35:04