SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Prízemný mrázNízke teploty Zobraziť výstrahy

Sadzobník

 

SADZOBNÍK

 

úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

 

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

 

a) 0,07 € za vyhotovenie jednej strany formátu A4 - ČB

    0,10 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 - ČB

    0,14 € za vyhotovenie jednej strany formátu A3 - ČB

    0,18 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 - ČB

    0,60 € za vyhotovenie jednej strany formátu A4 - farebne

    1,15 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 - farebne

    1,20 € za vyhotovenie jednej strany formátu A3 - farebne

    2,00 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 - farebne

b) 0,39 € CD ROM slim printable

    0,49 € DVD ROM printable

c) obálka formát C6 - 0,06 €

    obálka formát C5 - 0,09 €

    obálka formát C4 - 0,16 €

d) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

e) informácia poskytnutá telefonicky, faxom, alebo mailom a informácia, ktorej výška celkových materiálnych nákladov na vyhotovenie nepresahuje sumu 3,50 € sa nespoplatňuje.