SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na DážďVietorVietor na horách Zobraziť výstrahy

Kontakt

Logo SHMÚ

 

Slovenský hydrometeorologický ústav

Jeséniova 17
833 15 Bratislava

Tel. ústredňa: +421 2 59 415 111


Regionálne pracovisko SHMÚ Banská Bystrica
Zelená 5
974 04 Banská Bystrica
Mapa

Regionálne pracovisko SHMÚ Žilina
Bôrická cesta 103
011 13 Žilina
Mapa

Regionálne pracovisko SHMÚ Košice
Ďumbierska 26
041 17 Košice
Mapa
 

Fakturačné údaje:

IČO: 00 156 884
DIČ: 2020749852
IČ DPH: SK2020749852
Bežný účet - Tržby: SK19 8180 0000 0070 0039 1672
Bežný účet - Transfer: SK15 8180 0000 0070 0039 1744

 

 • Úsek generálneho riaditeľa

RNDr. Martin Benko, PhD.; generálny riaditeľ
tel.: +421 2 59 415 366; e-mail: martin.benko@shmu.skshmu-gr@shmu.sk

Kancelária generálneho riaditeľa
tel.: 
+421 2 59 415 361; e-mail: shmu-gr@shmu.sk

Mgr. Ivan Garčár; hovorca
tel.: +421 2 59 415 199; e-mail: ivan.garcar@shmu.skshmu@shmu.sk

 

 

 
 • Úsek Meteorologická služba

Mgr. Branislav Chvíla, PhD.
tel.: +421 2 59 415 162; e-mail: branislav.chvila@shmu.sk

 
 • Odbor Klimatologická služba

RNDr. Pavel Šťastný, CSc.
tel.: +421 2 59 415 359; e-mail: pavel.stastny@shmu.sk
 • Odbor Meteorologické siete

RNDr. Marián Jakubek
tel.: +421 2 59 415 955; e-mail: marian.jakubek@shmu.sk
 • Odbor Klimatologické a zrážkomerné siete

Ing. Dalibor Galo
tel.: +421 2 59 415 198; e-mail: dalibor.galo@shmu.sk
 • Odbor Dištančné merania

Mgr. Marián Jurašek
tel.: +421 2 59 415 156; e-mail: marian.jurasek@shmu.sk
 • Odbor Meteorologická služba Banská Bystrica

Mgr. Zora Snopková, PhD.
tel.: +421 48 4729 665; e-mail: zora.snopkova@shmu.sk
 • Odbor Meteorologická služba Košice

Ing. Martina Tomková
tel.: +421 55 7961 748; e-mail: martina.tomkova@shmu.sk
 • Kalibračné laboratórium

Ing. Radovan Filo
tel.: +421 2 59 415 136; e-mail: radovan.filo@shmu.sk
 
 
 • Úsek Hydrologická služba

Ing. Jana Poórová, PhD.
tel.: +421 2 59 415 233; +421 2 54 775 730; e-mail: jana.poorova@shmu.sk

 
 • Odbor Kvantita povrchových vôd

Ing. Zuzana Danáčová, PhD.
tel.: +421 2 59 415 404; e-mail: zuzana.danacova@shmu.sk

 • Odbor Kvalita povrchových vôd

Ing. Jana Döményová 
tel.: +421 2 59 415 318; e-mail: jana.domenyova@shmu.sk

 • Odbor Podzemné vody

Ing. Eugen Kullman, PhD.
tel.: +421 2 59 415 451; e-mail: eugen.kullman@shmu.sk
 • Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Banská Bystrica

Mgr. Róbert Chriašteľ
tel.: +421 48 4729 654; e-mail: robert.chriastel@shmu.sk
 • Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice

Ing. Dorota Simonová
tel.: +421 55 7961 716; e-mail: dorota.simonova@shmu.sk
 • Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Žilina

Ing. Ivan Machara
tel.: +421 41 7077 513; e-mail: ivan.machara@shmu.sk
 
 • Centrum predpovedí a výstrah

Mgr. Jozef Csaplár
tel.: +421 2 59 415 432; e-mail: jozef.csaplar@shmu.sk

 
 • Odbor Meteorologické predpovede a výstrahy

Mgr. Pavol Zaujec
tel.: +421 2 59 415 341; e-mail: pavol.zaujec@shmu.sk
 • Odbor Hydrologické predpovede a výstrahy

Ing. Danica Lešková, PhD.
tel.: +421 2 59 415 402; e-mail: danica.leskova@shmu.sk
 • Odbor Numerické predpovedné modely a metódy

Mgr. Jozef Vivoda
tel.: +421 2 59 415 420; e-mail: jozef.vivoda@shmu.sk
 
 • Letecká meteorologická služba

Ing. Martin Housa
tel.: +421 2 59 415 384; e-mail: martin.housa@shmu.sk

 
 • Odbor CMBO Bratislava

Mgr. Zuzana Rusnáková
tel.: +421 2 48 574 262; e-mail: zuzana.rusnakova@shmu.sk
 • Odbor MBO Košice

Mgr. Alena Škrabáková
tel.: +421 55 62 222 255; e-mail: alena.skrabakova@shmu.sk
 • Odbor MO Poprad

Mgr. Jaroslav Šelleng
tel.: +421 52 77 65 551; e-mail: jaroslav.selleng@shmu.sk
 • Odbor MO Piešťany

Ing. Jana Janechová
tel.: +421 33 76 25 955; e-mail: jana.janechova@shmu.sk
 • Odbor MO Sliač

Ing. Jaroslav Grivna
tel.: +421 45 54 42 313; e-mail: jaroslav.grivna@shmu.sk
 • Odbor MO Žilina

Ing. Milan Králik
tel.: +421 41 55 72 427; e-mail: milan.kralik@shmu.sk
 • Odbor MO Bratislava

Ing. Igor Roman
tel.: +421 2 43 294 083; e-mail: igor.roman@shmu.sk
 
 • Úsek Informatika

Mgr. Martin Chovan
tel.: +421 2 59 415 459; e-mail: martin.chovan@shmu.sk

 
 • Odbor Informačné systémy a procesy

Mgr. Peter Devečka 
tel.: +421 2 59 415 458; e-mail: peter.devecka@shmu.sk
 • Odbor Informačné technológie

Mgr. Martin Floch
tel.: +421 2 59 415 484; e-mail: martin.floch@shmu.sk
 
 
 • Úsek Ekonomika a správa majetku

Ing. Vasil Penev
tel.: +421 2 59 415 365; e-mail: vasil.penev@shmu.sk

 
 • Odbor Rozpočet a účtovníctvo

Ing. Eva Kusendová
tel.: +421 2 59 415 177; e-mail: eva.kusendova@shmu.sk
 • Odbor Služby a správa majetku

Ing. Anna Šišková
tel.: +421 2 59 415 290; e-mail: anna.siskova@shmu.sk
 • Odbor Príprava a implementácia projektov

Ing. Scarlet Veal
tel.: +421 2 59 415 373; e-mail: scarlet.veal@shmu.sk
 • Odbor Riadenie ľudských zdrojov a právne služby

JUDr. Peter Palasiewicz
tel.: +421 2 59 415 151; e-mail: peter.palasiewicz@shmu.sk

 
 • Úsek Kvalita ovzdušia

Mgr. Peter Tonhauzer, PhD.
tel.: +421 2 59 415 406; e-mail: peter.tonhauzer@shmu.sk

 
 • Odbor Skúšobné laboratórium

Ing. Terézia Udvarosová
tel.: +421 2 59 415 181; e-mail: terezia.udvarosova@shmu.sk
 • Odbor Monitorovanie kvality ovzdušia

RNDr. Martin Kremler, PhD.
tel.: +421 2 59 415 314; e-mail: martin.kremler@shmu.sk
 • Odbor Emisie a biopalivá

Ing. Janka Szemesová, PhD.
tel.: +421 2 59 415 346; e-mail: janka.szemesova@shmu.sk

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑