Aktuality SHMÚ

22 JÚN 2020

Hydrologická situácia k 22.06.2020

HYDROLÓGIA | 22.6.2020 | SPRÁVA | ING. HANA HLAVÁČIKOVÁ

Vysoké úhrny zrážok v dňoch 19.6.-22.6. na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch, a nasýtenosť povodí z početných lokálnych búrok vyskytujúcich sa v predchádzajúcich dvoch týždňoch spôsobili počas víkendu nárast vodných hladín viacerých slovenských tokov, ktoré dosiahli miestami stav zodpovedajúci 1. a 2. stupňu povodňovej aktivity (SPA).

Denné úhrny zrážok sa v zasiahnutých povodiach pohybovali v rozsahu 20–40 mm, lokálne aj viac. Na západe Slovenska spadlo zo soboty na nedeľu celoplošne od 30 do 60 mm zrážok (lokálne 88 mm), intenzívne dažde boli aj na severe a východe Slovenska. Maximálny 24-hodinový úhrn zrážok 101 mm bol nameraný v sobotu ráno v zrážkomernej stanici Nižný Komárnik. Niekoľkodňové opakované úhrny 20–40 mm boli zaznamenané aj v českej časti povodia Moravy a intenzívne lejaky s úhrnmi do 50 mm a viac aj v povodí Dunaja v dolnom Rakúsku.

Pri intenzívnych lejakoch sa vyskytli viaceré výrazné vzostupy vodných hladín s kulmináciami a následnými poklesmi prevažne na menších tokoch severného a východného Slovenska, ale aj v oblasti Malých Karpát, Záhoria a Myjavy. Výrazné vzostupy vodných hladín boli zaznamenané aj na Dunaji a dolnom Váhu. Momentálne prebieha v hornej časti slovenského úseku Moravy kulminácia pri 2. SPA v stanici Kopčany. 1. SPA je na Belej (v Liptovskom Hrádku), na Dunajci (v Červenom Kláštore), na Hornáde (v Kysaku) a na Laborci (v Humennom).

V dôsledku intenzívnych zrážok došlo vo viacerých obciach hlavne na východnom Slovensku k vyliatiu riek, k zatopeniu miestnych komunikácií, rodinných domov, pivníc. Najhoršia situácia bola v obci Pichne, kde v dôsledku intenzívnych zrážok došlo k devastácii drobných stavieb, hospodárskych budov, oplotení, vstupných brán, mostíkov, bolo zaplavených vyše 100 rodinných domov.

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na slovenskom úseku Moravy v jej hornej časti ešte mierny vzostup s postupným prechodom do kulminácie. V dolnej časti Moravy očakávame vzostup z dotekania. Na Dunaji bude v jeho hornej časti prechod do kulminácie a poklesu (bez dosiahnutia SPA), v dolnej časti ešte vzostup.

Vzhľadom na aktuálne nasýtenie povodí a predpokladaný vývoj počasia na miestach s očakávanou intenzívnou zrážkovou činnosťou (na základe aktuálnej meteorologickej výstrahy 2. stupňa) očakávame vzostup až výrazný vzostup vodných hladín hlavne v oblasti Oravy, Kysúc, Liptova a na niektorých tokoch východného Slovenska.

Aktuálne hydrologické výstrahy sú publikované TU:

Aktuálne vodné stavy na slovenských tokoch sú zverejnené TU: