Aktuality SHMÚ

26 JÚL 2021

Hydrologická situácia – 26. 7. 2021 k 9.00 hod.

HYDROLÓGIA | 26.7.2021 | SPRÁVA | KATARÍNA MATOKOVÁ, MICHAELA BÍROVÁ OHPAV BA

Na väčšine územia Slovenska (s výnimkou Podunajskej a Východoslovenskej nížiny) sme za uplynulých 24 hod. (od 25. do 26. júla 2021) zaznamenali výdatné zrážky vo forme intenzívnych búrok.Výrazné zrážkové úhrny boli zaznamenané najmä v oblasti Záhoria, Malých Karpát, v povodí horného a stredného Váhu a v povodiach hornej Nitry. Namerané úhrny(k 6.00 hod.)boli zväčša od 5 mm do 30 mm, v povodí stredného Váhu a hornej Nitry a ojedinele aj v Malých Karpatoch 30 mm až 76 mm, jedinele aj viac. Maximálne úhrny  boli namerané v Zliechove (112 mm) a vo Valaskej Belej (104 mm).

Obr. 1: 24 hodinový úhrn zrážok 26.7.2021 k 6.00 hod.

V povodí stredného Váhu boli počas uplynulej noci zaznamenané 1. SPA v 5 vodomerných staniciach: Považská Bystrica – Mošteník, Trenčianske Teplice – Teplička, Šuja – Rajčanka, Poluvsie – Rajčanka a Visolaje – Pružinka.

Od dnešnej polnoci (26. júla 2021) bol v 4 vodomerných staniciach dosiahnutý a prekročený 1. SPA (stupeň povodňovej aktivity), (Krásna Ves - Bebrava, Prievidza - Handlovka, Handlová - Handlovka, Biskupice – Bebrava), v 2 staniciach bol prekročený 2. SPA (Bánovce nad Bebravou – Radiša, Tužina – Tužina) a v 2 staniciach bol prekročený 3. SPA (Liešťany – Nitrica, Nitrianske Rudno – Nitrica).  Momentálne sú hladiny na horných úsekoch tokov v poklese, na stredných a dolných úsekoch je vzostup z dotekania. Dnes k 9.00 hodine máme 2. SPA v stanici Nitrianske Rudno – Nitrica, ale hladina klesá.

Aktuálna hydrologická situácia

Na horných úsekoch tokov v povodí hornej Nitry sú hladiny v poklese, na stredných úsekoch je vzostup z dotekania. Na Dunaji, Morave a ostatných tokoch prevláda ustálenosť vodných hladín.

Predpokladaný vývoj hydrologickej situácie na tokoch západného Slovenska

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame v horných úsekoch tokov v povodí hornej Nitry poklesy, v stredných a dolných úsekoch v povodí Nitryešte vzostup z dotekania. Na ostatných tokoch prevažne ustálenosť vodných hladín.V priebehu nasledujúcej noci na miestach s intenzívnou búrkovou činnosťou možnosť prechodného lokálneho vzostupu vodných hladín.