Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia

Projekt Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia bol podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia

Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok

Aktuálne zverejnené hodinové údaje majú len informatívny charakter, nie sú okamžite vyhodnocované.
Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ.

Dátum a čas merania:

Stanice SHMÚ

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén Hg
Bratislava, Kamenné nám.2220       
Bratislava, Trnavské Mýto2617  30524460.5 
Bratislava, Jeséniova2413353 68  
Bratislava, Mamateyova262162 1623  
Rovinka, mobilná AMS30  829518182.5 
Pezinok1310  2691517  
Malacky, Mierové námestie3125 3105812611.2 
Nitra, Janíkovce363112  1925  
Nitra, Štúrova3229 12*351321.9 
Topoľníky, Aszód, EMEP2216PDL8 554 1.3
Senica, Hviezdoslavova4439 PDL     
Trnava, Kollárova3025  45138860.9 
Sereď, Vinárska2826   1418  
Trenčín, Hasičská3721 31049**1.6 
Bystričany, Rozvodňa SSE5654 *     
Handlová, Morovianska cesta4757 13     
Prievidza, Malonecpalská5655PDL6 2273  
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie4742 17138322622.5 
Banská Bystrica, Zelená5752PDL  2738  
Jelšava, Jesenského36333  2087  
Hnúšta, Hlavná4234       
Zvolen, J. Alexyho3533       
Žarnovica, mobilná AMS5249 PDL9971521  
Žiar nad Hronom, Jilemnického4026       
Chopok, EMEP  56  39  
Martin, Jesenského2925  156817331.1 
Ružomberok, Riadok**194112322282.9 
Žilina, Obežná404014 4841830  
Košice, Ďumbierska  9      
Košice, Amurská2119       
Košice, Štefánikova2018 340016380.9 
Kojšovská Hoľa  51  44  
Veľká Ida, Letná2724  412    
Strážske, Mierová2526       
Krompachy, SNP5248 688416313 
Humenné, Nám. slobody20183  2128  
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP201526  1320  
Gánovce, Meteo. st  29  1315  
Prešov, Arm.gen. Ľ. Svobodu2827  61025801.4 
Starina, Vodná nádrž, EMEP  13  1313 1.5
Kolonické sedlo2819       
Vranov nad Top., M.R.Štefánika2422 5     
Bardejov, Pod Vinbargom33313  1420  

Stanice ostatných prevádzkovateľov

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén TRS H2S
Bratislava, Vlčie Hrdlo16 1613482937  PDL
Bratislava, Pod. Biskupice26221463833642   
Rovinka363214526725285  
Ružomberok, Tatranská cesta31  3 2728 3 
Ružomberok, Černová        4 
Lisková        5 
Ružomberok, Riadok 4        5 
Ružomberok, Hrboltová        105

Legenda

 Kvalita ovzdušiaPM10PM2,5O3SO2CONO2
1h1h1h1h1h1h
µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3
 veľmi dobrá0 - 20 0 - 14 0 - 33 0 - 25 0 - 1000 0 - 20
 dobrá >20 - 40 >14 - 25 >33 - 65 >25- 50 >1000 - 2000 >20 - 40
 zhoršená >40 - 100 >25 - 70 >65 - 180 >50 - 350 >2000 - 10000 >40 - 200
 zlá >100 - 180>70 - 140 >180 - 240 >350 - 500 >10000 - 30000 >200 - 400
 veľmi zlá >180 >140 >240 >500 >30000 >400
 znečisťujúca látka sa na tejto stanici nemeria
PDLpod detekčný limit
*hodnoty pre túto znečisťujúcu látku nie sú momentálne dostupné
**reinštalácia zariadenia
  • Hodnoty koncentrácie plynných ZL s výnimkou ortuti (Hg) sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický).
  • Hodnota ortuti (Hg) je uvedená v ng/m3 (nanogramoch na meter kubický).
  • Hodnoty všetkých plynných ZL sú prepočítané na štandardné stavové podmienky (teplota 20°C (293,15 K) a tlak 101,325 kPa).
  • Hodnoty koncentrácie aerosólov PM10 a PM2,5 sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický) pri podmienkach okolia.
  • Údaje sú nevalidované

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑