Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia

Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok

Aktuálne zverejnené hodinové údaje majú len informatívny charakter, nie sú okamžite vyhodnocované.
Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ.

Dátum a čas merania:

Stanice SHMÚ

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén Hg
Bratislava, Kamenné nám.76       
Bratislava, Trnavské Mýto126  20522350.2 
Bratislava, Jeséniova8575PDL 22  
Bratislava, Mamateyova18546PDL 2728  
Rovinka, mobilná AMS18  213110110.3 
Malacky, Mierové námestie10PDL 1*221070.2 
Nitra, Janíkovce7865  43  
Nitra, Štúrova106 2054013200.2 
Topoľníky, Aszód, EMEP17*517 752 2.3
Senica, Hviezdoslavova** *     
Trnava, Kollárova349  12035780.3 
Trenčín, Hasičská125 257418220.3 
Bystričany, Rozvodňa SSE119 *     
Handlová, Morovianska cesta128 7     
Prievidza, Malonecpalská555012 57  
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie104 1227610130.1 
Banská Bystrica, Zelená91161  32  
Jelšava, Jesenského11635  611  
Hnúšta, Hlavná104       
Zvolen, J. Alexyho85       
Žiar nad Hronom, Jilemnického96       
Chopok, EMEP  83  27  
Martin, Jesenského107  109823310.6 
Ružomberok, Riadok132021389514160.2 
Ružomberok, mobilná AMS10  922655  
Žilina, Obežná14619 1481933  
Košice, Ďumbierska  49      
Košice, Amurská99       
Košice, Štefánikova147 7464**0.1 
Kojšovská Hoľa  57  44  
Veľká Ida, Letná147  188    
Strážske, Mierová86       
Krompachy, SNP9* 51458180.1 
Humenné, Nám. slobody18733  34  
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP10821  411  
Gánovce, Meteo. st  38  711  
Prešov, Arm.gen. Ľ. Svobodu147  26929640.2 
Starina, Vodná nádrž, EMEP  45  11 1.6
Kolonické sedlo74       
Vranov nad Top., M.R.Štefánika1212 8     

Stanice ostatných prevádzkovateľov

Stanica PM10 PM2.5 O3 SO2 CO NO2 NOx Benzén TRS H2S
Bratislava, Vlčie Hrdlo22 4631972122  0
Bratislava, Pod. Biskupice14854213989   
Rovinka18948212811130.1  
Ružomberok, Tatranská cesta14  3 1824 5 
Ružomberok, Černová        2 
Lisková        3 
Ružomberok, Riadok 4        3 
Ružomberok, Hrboltová        34

Legenda

 Kvalita ovzdušiaPM10PM2,5O3SO2CONO2
1h1h1h1h1h1h
µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3
 veľmi dobrá0 - 20 0 - 14 0 - 33 0 - 25 0 - 1000 0 - 20
 dobrá >20 - 40 >14 - 25 >33 - 65 >25- 50 >1000 - 2000 >20 - 40
 zhoršená >40 - 100 >25 - 70 >65 - 180 >50 - 350 >2000 - 10000 >40 - 200
 zlá >100 - 180>70 - 140 >180 - 240 >350 - 500 >10000 - 30000 >200 - 400
 veľmi zlá >180 >140 >240 >500 >30000 >400
 znečisťujúca látka sa na tejto stanici nemeria
PDLpod detekčný limit
*hodnoty pre túto znečisťujúcu látku nie sú momentálne dostupné
**reinštalácia zariadenia
  • Hodnoty koncentrácie plynných ZL s výnimkou ortuti (Hg) sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický).
  • Hodnota ortuti (Hg) je uvedená v ng/m3 (nanogramoch na meter kubický).
  • Hodnoty všetkých plynných ZL sú prepočítané na štandardné stavové podmienky (teplota 20°C (293,15 K) a tlak 101,325 kPa).
  • Hodnoty koncentrácie aerosólov PM10 a PM2,5 sú uvedené v µg/m3 (mikrogramoch na meter kubický) pri podmienkach okolia.
  • Údaje sú nevalidované

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑