Aktuálna situácia na vodných tokoch - stupne povodňových aktivít


Aktuálne nie je prekročený žiaden stupeň povodňovej aktivity.