Cloudiness

Snímok produktu ALADIN Oblačnosť
Predpoveď ALADIN z ... na ... UTC OBLAČNOSŤ celková (biela) 10-100%, nízka (20-100%), stredná (50-100%), vysoká (50-100%)
Forecast ALADIN from ... to ... UTC CLOUDINESS total(white) 10-100%, low (20-100%), middle (50-100%), high (50-100%)