CALPUFF

CALPUFF is a non-stationary Lagrangian dispersion puff model. Pollutant emissions are represented in CALPUFF by a series of puffs, which are further dispersed and transported depending on meteorological conditions (wind field). The resulting pollutant concentrations are obtained by adding up the contributions from all relevant "puffs".
 
The output is 4D fields of pollutant concentrations in a regular grid and also time series of concentrations at reference points (e.g. at the location of an air quality monitoring station). The spatial resolution is given by the resolution of the meteorological inputs, which are prepared by the diagnostic meteorological model CALMET. A spatial resolution of 100 m is usually used.

The CALPUFF model was used at SHMÚ  for Programs for the air quality improvement.

Example of CALPUFF model output
caluff BB pm25 calpuff BB BaP
 

Referencies

Scire J.S., Robe F.R., Fernau M.E., Yamartino R.J.: A User’s Guide for the CALMET Meteorological Model. Earth Tech, Inc., Concord, MA

Scire, J.S., Strimaitis, D.G., Yamartino, R.J.: A User's Guide for the CALPUFF Dispersion Model, Earth Tech, Inc. Concord, MA

http://www.src.com/

Selected papers

Krajčovičová, J., Štefánik, D., Nemček, V., Beňo, J., Matejovičová, J. : Podklady pre Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj, SHMÚ, Bratislava 2021

Krajčovičová, J., Beňo, J., Matejovičová, J.,  Štefánik, D., Nemček, V.: Štúdia kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava, SHMÚ, Bratislava 2020
 

Štefánik, D., Krajčovičová, J., Matejovičová, J., : Vplyv opatrení v rámci projektu LIFE-IP Malopolska na kvalitu ovzdušia na Slovensku, Príspevok na konferencii Kvalita ovzdušia, 2018


Krajčovičová, J., Kremler, M., Matejovičová, J., Nemček, V., 2014: Analýza kvality ovzdušia v Košickom regióne pomocou modelu CALPUFF. In: Ochrana ovzdušia 2014, Štrbské Pleso, 148-151

Krajčovičová, J., Kremler, M., Matejovičová, J., Nemček, V., 2014: Rozloženie emisií prachových častíc na Slovensku v roku 2012. In: Ochrana ovzdušia 2014, Štrbské Pleso, 152-155

Krajčovičová, J., Kremler, M., Matejovičová, J., 2014: Local PM10 source apportionment for non-attainment areas in Slovakia. Int. J. of Environment and Pollution, 2014 Vol.54, No.2/3/4, pp.166 – 174

Krajčovičová, J., Kremler, M., Jana Matejovičová, J, 2013: Určovanie príspevkov jednotlivých zdrojov PM10 k celkovým nameraným koncentráciám pomocou modelových nástrojov. Konferencia Ovzduší 2013, Brno,15 – 17 apríl 2013