SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Rain Display warnings

Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Mužla

Povodie:Dunaj
Regionálne stredisko:RS Bratislava
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
29.09.2021 03:00  0  0.1  0.1  0.1  0.3
29.09.2021 02:00  0.1  0.1  0.1  0.1  0.4
29.09.2021 01:00  0  0  0  0  0.3
29.09.2021 00:00  0  0  0  0  1.8
28.09.2021 23:00  0  0  0  0.1  2.1
28.09.2021 22:00  0  0  0  0.1  2.4
28.09.2021 21:00  0  0  0  0.1  2.7
28.09.2021 20:00  0  0  0  0.2  2.8
28.09.2021 19:00  0  0  0  0.2  2.8
28.09.2021 18:00  0  0  0  0.2  2.8
28.09.2021 17:00  0  0  0.1  0.2  3.1
28.09.2021 16:00  0  0  0.1  0.3  3.3
28.09.2021 15:00  0  0  0.1  0.3  3.3
28.09.2021 14:00  0  0.1  0.2  0.3  3.5
28.09.2021 13:00  0  0.1  0.2  0.3  3.6
28.09.2021 12:00  0.1  0.1  0.2  1.8  3.6
28.09.2021 11:00  0  0.1  0.2  2.1  4.3
28.09.2021 10:00  0.1  0.2  0.2  2.4  6.4
28.09.2021 09:00  0.1  0.1  0.2  2.6  7.1
28.09.2021 08:00  0.1  0.1  0.2  2.6  7
28.09.2021 07:00  0  0.1  0.1  2.5  7
28.09.2021 06:00  0  0.1  1.5  2.6  7
28.09.2021 05:00  0.1  0.1  1.9  2.9  7
28.09.2021 04:00  0  0.1  2.1  3  7
28.09.2021 03:00  0.1  1.5  2.4  3.1  7
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

Weather warnings:

Weather warnings
StŠtPi

Hydrological warnings:

Hydrological warnings

Flood activity degrees:

Flood activity

Varovný systém kvality ovzdušia:

Varovný systém kvality ovzdušia
Legend
Konferencia mladých odborníkov 2021 Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody
27 SEP 2021

Polárny vortex

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Polárny vortex je cirkulačná štruktúra, ktorá je bežnou súčasťou všeobecnej cirkulácie atmosféry. V článku vysvetlíme, čo vortex je, ako ho identifikujeme na priemerných poliach meteorologických prvkov a veľmi zjednodušene popíšeme jeho cyklický vývoj v rámci roku.
24 SEP 2021

Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ
Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, ...
22 SEP 2021

August 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
August 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac v porovnaní s uvedeným normálom prevažne silne nadnormálny (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), na juhu západného a východného ...
19 SEP 2021

Zvláštnosti v prúdení na Slovensku

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Hory predstavujú prekážku v prúdení, čím výrazne ovplyvňujú počasie v ich okolí. V tomto článku v jednej konkrétnej situácii predstavíme vybrané vplyvy pohorí na prúdenie v tzv. mezoškále procesov v atmosfére a vysvetlíme základné príčiny tohto efektu.
16 SEP 2021

Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OKS
V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 2021
23 AUG 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather