SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha

Dátum:
Stanica:

Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Blažovce - Number of station: 467

Level of groundwater [m n.m.]

Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater [m n.m.] Level difference [m]
30.08.2021 441.83 -0.02
29.08.2021 441.85 -0.03
28.08.2021 441.88 -0.01
27.08.2021 441.89 +0.03
26.08.2021 441.86 -0.04
25.08.2021 441.9 +0.01
24.08.2021 441.89 +0.13
23.08.2021 441.76 0
22.08.2021 441.76 -0.01
21.08.2021 441.77 -0.01
20.08.2021 441.78 -0.02
19.08.2021 441.8 -0.02
18.08.2021 441.82 +0.02
17.08.2021 441.8 +0.04
16.08.2021 441.76 -0.01
15.08.2021 441.77 -0.01
14.08.2021 441.78 -0.02
13.08.2021 441.8 -0.02
12.08.2021 441.82 -0.04
11.08.2021 441.86 -0.06
10.08.2021 441.92 -0.09
09.08.2021 442.01 +0.14
08.08.2021 441.87 -0.07
07.08.2021 441.94 -0.02
06.08.2021 441.96 +0.14
05.08.2021 441.82 +0.01
04.08.2021 441.81 -0.01
03.08.2021 441.82 -0.03
02.08.2021 441.85 +0.09
01.08.2021 441.76 +0.02
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)

Water temperature [°C]

Date of measurement
[06:00]
Water temperature [°C]
30.08.2021 11
29.08.2021 11
28.08.2021 11
27.08.2021 10.9
26.08.2021 10.9
25.08.2021 10.9
24.08.2021 10.8
23.08.2021 10.9
22.08.2021 10.8
21.08.2021 10.8
20.08.2021 10.8
19.08.2021 10.7
18.08.2021 10.7
17.08.2021 10.7

Weather warnings:

Weather warnings
SoNePo

Hydrological warnings:

Hydrological warnings

Flood activity degrees:

Flood activity

Varovný systém kvality ovzdušia:

Varovný systém kvality ovzdušia
Legend
Konferencia mladých odborníkov 2021 Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody
24 SEP 2021

Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ
Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, ...
22 SEP 2021

August 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
August 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac v porovnaní s uvedeným normálom prevažne silne nadnormálny (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), na juhu západného a východného ...
19 SEP 2021

Zvláštnosti v prúdení na Slovensku

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Hory predstavujú prekážku v prúdení, čím výrazne ovplyvňujú počasie v ich okolí. V tomto článku v jednej konkrétnej situácii predstavíme vybrané vplyvy pohorí na prúdenie v tzv. mezoškále procesov v atmosfére a vysvetlíme základné príčiny tohto efektu.
16 SEP 2021

Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OKS
V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 2021
23 AUG 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.
11 AUG 2021

Prvé číslo Meteorologického časopisu v roku 2021

SHMÚ | ANALÝZA | NORBERT POLČÁK
Vážená odborná a laická verejnosť, dovoľujeme si vás informovať, že v týchto dňoch vyšlo prvé, tohtoročné číslo Meteorologického časopisu .

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather