Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha

Dátum:
Stanica:

Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Telgárt - Number of station: 1201

Výdatnosť prameňa [l.s-1]

Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
27.09.2021 4.851 0
26.09.2021 4.851 -0.12
25.09.2021 4.971 -0.25
24.09.2021 5.216 0
23.09.2021 5.216 -0.13
22.09.2021 5.341 0
21.09.2021 5.341 -0.26
20.09.2021 5.596 -0.13
19.09.2021 5.727 -0.13
18.09.2021 5.859 0
17.09.2021 5.859 0
16.09.2021 5.859 -0.13
15.09.2021 5.993 -0.14
14.09.2021 6.129 -0.28
13.09.2021 6.406 -0.14
12.09.2021 6.548 -0.14
11.09.2021 6.691 -0.29
10.09.2021 6.983 -0.15
09.09.2021 7.132 -0.15
08.09.2021 7.283 -0.31
07.09.2021 7.59 -0.16
06.09.2021 7.747 -0.16
05.09.2021 7.905 0
04.09.2021 7.905 +0.16
03.09.2021 7.747 +0.31
02.09.2021 7.436 +0.3
01.09.2021 7.132 +0.44
31.08.2021 6.691 +0.29
30.08.2021 6.406 +0.41
29.08.2021 5.993 +0.27
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)

Water temperature [°C]

Date of measurement
[06:00]
Water temperature [°C]
27.09.2021 8.1
26.09.2021 8
25.09.2021 7.9
24.09.2021 7.7
23.09.2021 7.7
22.09.2021 8
21.09.2021 8
20.09.2021 8.4
19.09.2021 8.5
18.09.2021 8.7
17.09.2021 8.8
16.09.2021 8.7
15.09.2021 8.7
14.09.2021 8.6

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy
PoUtSt

Hydrological warnings:

Hydrological warnings

Flood activity degrees:

Flood activity

Varovný systém kvality ovzdušia:

Varovný systém kvality ovzdušia
Legend
Konferencia mladých odborníkov 2021 Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody
27 SEP 2021

Polárny vortex

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Polárny vortex je cirkulačná štruktúra, ktorá je bežnou súčasťou všeobecnej cirkulácie atmosféry. V článku vysvetlíme, čo vortex je, ako ho identifikujeme na priemerných poliach meteorologických prvkov a veľmi zjednodušene popíšeme jeho cyklický vývoj v rámci roku.
24 SEP 2021

Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ
Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, ...
22 SEP 2021

August 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
August 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac v porovnaní s uvedeným normálom prevažne silne nadnormálny (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), na juhu západného a východného ...
19 SEP 2021

Zvláštnosti v prúdení na Slovensku

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Hory predstavujú prekážku v prúdení, čím výrazne ovplyvňujú počasie v ich okolí. V tomto článku v jednej konkrétnej situácii predstavíme vybrané vplyvy pohorí na prúdenie v tzv. mezoškále procesov v atmosfére a vysvetlíme základné príčiny tohto efektu.
16 SEP 2021

Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OKS
V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 2021
23 AUG 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather