SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha

Dátum:
Stanica:

Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Svarín - Number of station: 310

Výdatnosť prameňa [l.s-1]

Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
25.09.2021 33.67 -3.86
24.09.2021 37.53 +3.86
23.09.2021 33.67 -6.51
22.09.2021 40.18 -211.72
21.09.2021 251.9 -11.2
20.09.2021 263.1 0
19.09.2021 263.1 -6.3
18.09.2021 269.4 +26.1
17.09.2021 243.3 -8.6
16.09.2021 251.9 -1.2
15.09.2021 253.1 +2.5
14.09.2021 250.6 -12.5
13.09.2021 263.1 0
12.09.2021 263.1 0
11.09.2021 263.1 +1.3
10.09.2021 261.8 0
09.09.2021 261.8 +7.5
08.09.2021 254.3 +9.8
07.09.2021 244.5 -13.6
06.09.2021 258.1 +16
05.09.2021 242.1 +1.3
04.09.2021 240.8 -9.8
03.09.2021 250.6 -12.5
02.09.2021 263.1 -1.2
01.09.2021 264.3 +24.7
31.08.2021 239.6 +13.2
30.08.2021 226.4 +55.8
29.08.2021 170.6 +16
28.08.2021 154.6 +3.1
27.08.2021 151.5 +14.4
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)

Water temperature [°C]

Date of measurement
[06:00]
Water temperature [°C]
25.09.2021 9
24.09.2021 8.9
23.09.2021 8.3
22.09.2021 8.6
21.09.2021 8
20.09.2021 8.5
19.09.2021 9.1
18.09.2021 9.2
17.09.2021 9.3
16.09.2021 9.2
15.09.2021 8.9
14.09.2021 9.1
13.09.2021 8.8
12.09.2021 8.4

Weather warnings:

Weather warnings
SoNePo

Hydrological warnings:

Hydrological warnings

Flood activity degrees:

Flood activity

Varovný systém kvality ovzdušia:

Varovný systém kvality ovzdušia
Legend
Konferencia mladých odborníkov 2021 Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody
24 SEP 2021

Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ
Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, ...
22 SEP 2021

August 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
August 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac v porovnaní s uvedeným normálom prevažne silne nadnormálny (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), na juhu západného a východného ...
19 SEP 2021

Zvláštnosti v prúdení na Slovensku

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Hory predstavujú prekážku v prúdení, čím výrazne ovplyvňujú počasie v ich okolí. V tomto článku v jednej konkrétnej situácii predstavíme vybrané vplyvy pohorí na prúdenie v tzv. mezoškále procesov v atmosfére a vysvetlíme základné príčiny tohto efektu.
16 SEP 2021

Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OKS
V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 2021
23 AUG 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.
11 AUG 2021

Prvé číslo Meteorologického časopisu v roku 2021

SHMÚ | ANALÝZA | NORBERT POLČÁK
Vážená odborná a laická verejnosť, dovoľujeme si vás informovať, že v týchto dňoch vyšlo prvé, tohtoročné číslo Meteorologického časopisu .

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather