Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Return to the list of stations

Piešťany

Radiation measured at the station Piešťany
Date and time of measurementHodnota radiácie [nSv/h]
27.06.2022 19:00126
27.06.2022 18:00126
27.06.2022 17:00123
27.06.2022 16:00125
27.06.2022 15:00130
27.06.2022 14:00119
27.06.2022 13:00125
27.06.2022 12:00126
27.06.2022 11:00127
27.06.2022 10:00126
27.06.2022 09:00128
27.06.2022 08:00121
27.06.2022 07:00128
27.06.2022 06:00126
27.06.2022 05:00127
27.06.2022 04:00124
27.06.2022 03:00127
27.06.2022 02:00126
27.06.2022 01:00127
27.06.2022 00:00125
26.06.2022 23:00127
26.06.2022 22:00122
26.06.2022 21:00124
26.06.2022 20:00126
26.06.2022 19:00124
26.06.2022 18:00124
26.06.2022 17:00124
26.06.2022 16:00122
26.06.2022 15:00127
Z dôvodu metrologického overovania gama detektorov budú dáta z časti meracích miest v nasledujúcich týždňoch dočasne nedostupné.