Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Return to the list of stations

Lučenec - Boľkovce

Radiation measured at the station Lučenec - Boľkovce
Date and time of measurementHodnota radiácie [nSv/h]
27.06.2022 16:00118
27.06.2022 15:00123
27.06.2022 14:00118
27.06.2022 13:00122
27.06.2022 12:00120
27.06.2022 11:00121
27.06.2022 10:00123
27.06.2022 09:00124
27.06.2022 08:00119
27.06.2022 07:00124
27.06.2022 06:00125
27.06.2022 05:00122
27.06.2022 04:00122
27.06.2022 03:00121
27.06.2022 02:00122
27.06.2022 01:00122
27.06.2022 00:00125
26.06.2022 23:00122
26.06.2022 22:00115
26.06.2022 21:00117
26.06.2022 20:00123
26.06.2022 19:00118
26.06.2022 18:00122
26.06.2022 17:00119
26.06.2022 16:00119
26.06.2022 15:00122
26.06.2022 14:00124
26.06.2022 13:00119
26.06.2022 12:00119
Z dôvodu metrologického overovania gama detektorov budú dáta z časti meracích miest v nasledujúcich týždňoch dočasne nedostupné.