Phenological station network

Košický kraj

Jasov
Smižany
Mladá Lodina
Mníšek nad Hnilcom
(Poruba pod Vihorlatom)
Ruskov
Uhorna
Kecerovce
(Dobsinska Lad.Jaskyna)
Veľke Kapusany
Sady nad Torysou
Orechová
Sobrance
Rudník
Rožňava
Milhostov
Spišské Vlachy
Bačka
Michalovce
Somotor
Vyšný Medzev
Bánovce nad Ondavou
Kuzmice
Malá Tŕňa
Streda nad Bodrogom
Gemerská Poloma
Silica
(Velke Raskovce)
Gelnica
Choňkovce
Bidovce
Dargov
(Rudnik)
Slanské Nové Mesto
Smižany
Plešivec
Strážske
Košická Belá
Slavošovce
Krásna nad Hornádom
Výsek ke

Legenda
Phenological station - forest - Phenological station - forest
Phenological station - fruit - Phenological station - fruit
Phenological station - field - Phenological station - field
Phenological station - general - Phenological station - general